HP LaserJet 1320 Printer series - Datoteke PostScript Printer Description (PPD)

background image

Datoteke PostScript Printer Description (PPD)

Datoteke PPD, zajedno s Appleovim upravljačkim programom pisača, omogućuju pristup
značajkama pisača i komunikaciju računala s pisačem. Instalacijski program za datoteke
PPD nalazi se na CD-u pisača serije HP LaserJet 1320.

18

Poglavlje 1 Osnovno o pisaču

HRWW