HP LaserJet 1320 Printer series - Pisač serije HP LaserJet 1320

background image

Pisač serije HP LaserJet 1320

U ovome je dijelu opisan pristup softveru za Macintosh kod pisača serije HP LaserJet 1320.

HRWW

Softver za računala Macintosh

17

background image

Pristup upravljačkome programu pisača (Mac OS 9.x)

1. Na radnoj površini dvaput pritisnite ikonu diska.

2. Otvorite mapu Applications (Programi), a zatim mapu Utilities (Pomoćni programi).

3. Pokrenite Desktop Printer Utility (Program za stolni pisač).

4. Dvaput pritisnite Printer (USB) (Pisač (USB)).

5. U dijelu dijaloškoga okvira USB Printer Selection (Odabir USB-pisača) pritisnite

Change (Promijeni).

6. Odaberite HP LaserJet 1320 printer.

7. Pritisnite Auto Setup (Automatsko instaliranje).

8. Pri dnu prozora pritisnite Create (Napravi).

9. Pritisnite Save (Spremi).

Pristup upravljačkome programu pisača (Mac OS X v10.1 i noviji)

1. Automatski bi se trebao pokrenuti Print Center (Centar za ispis). Ako se ne pokrene,

učinite sljedeće:

a. Na radnoj površini dvaput pritisnite ikonu diska.

b. Otvorite mapu Applications (Programi), a zatim mapu Utilities (Pomoćni programi).

c. Dvaput pritisnite Print Center (Centar za ispis) ili Printer Setup Utility (Program za

instaliranje pisača), ovisno o operacijskome sustavu.

2. Pritisnite Add (Dodaj). Otvorit će se dijaloški okvir Add Printer List (Popis za dodavanje

pisača).

3. Na gornjem izborniku odaberite neku od sljedećih opcija, ovisno o tome kako su

računalo i pisač povezani:

USB

TCP/IP: Za povezivanje na pisač preko protokola TCP/IP u OS X v10.1, odaberite
hp ip printing.

Za OS X v10.2 i novije odaberite Rendezvous.

4. Na popisu pisača odaberite naziv pisača.

5. Pritisnite Add (Dodaj).