HP LaserJet 1320 Printer series - HP toolbox

background image

HP toolbox

HP toolbox možete vidjeti kada je pisač izravno priključen na računalo ili na mrežu. Prije
korištenja HP toolboxa bilo je potrebno odabrati potpunu instalaciju softvera.

HP toolbox je web-program kojim možete obavljati sljedeće poslove:

provjeravati stanje pisača

podešavati postavke pisača

pregledavati informacije za rješavanje problema

pregledavati računalnu dokumentaciju

Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu

Korištenje HP toolboxa

.

HRWW

Softver za Windows

15