HP LaserJet 1320 Printer series - Upravljačka ploča pisača

background image

Upravljačka ploča pisača

Upravljačka se ploča pisača sastoji od četiri žaruljice i dva gumba. Pisač HP LaserJet
1320nw osim toga ima i dodatnu žaruljicu pri vrhu upravljačke ploče. Te žaruljice svjetlosnim
signalima prikazuju stanje pisača.

1

Žaruljica za bežičnu vezu: (samo kod pisača HP LaserJet 1320nw) Kada ova žaruljica svijetli,
uspostavljena je bežična veza. Kada je žaruljica isključena, bežična je veza prekinuta. Ako
žaruljica treperi, pisač pokušava uspostaviti bežičnu vezu.

2

Žaruljica tonera: Žaruljica svijetli ako je preostala količina tonera mala. Kad je uložak s tonerom
izvađen iz pisača, žaruljica treperi.

3

Žaruljica pozornosti: Označava da je ulazna ladica za medije prazna, vratašca uloška s tonerom
su otvorena ili neku drugu pogrešku. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu

Stranice s

informacijama o pisaču

.

4

Žaruljica pripravnosti: Označava da je pisač spreman za ispis.

5

Gumb i žaruljica

G

O

(Kreni): Za ispis probne stranice ili za nastavak ispisa u režimu ručnog

ulaganja papira kratko pritisnite gumb

G

O

(Kreni). Za ispis konfiguracijske stranice držite pritisnut

gumb

G

O

(Kreni) u trajanju od 5 s.

6

Gumb

C

ANCEL

(Prekini): Za prekid ispisa koji je u tijeku pritisnite gumb

C

ANCEL

(Prekini).

Napomena

Svjetlosni signali žaruljica opisani su u dijelu

Svjetlosni signali žaruljica

.

6

Poglavlje 1 Osnovno o pisaču

HRWW