HP LaserJet 1320 Printer series - Ručni obostrani ispis uz korištenje gornje izlazne ladice

background image

Ručni obostrani ispis uz korištenje gornje izlazne ladice

U ovome su dijelu opisane upute za različite operacijske sustave.

Windows

1. Provjerite jesu li vratašca za pravocrtni prolaz papira zatvorena.

2. Otvorite svojstva pisača (ili Printing Preferences (Svojstva ispisa) u sustavima

Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu

Svojstva pisača (u

upravljačkom programu)

.

3. Na kartici Device Settings (Postavke uređaja) uključite opciju koja omogućuje ručni

obostrani ispis.

HRWW

Ispis na obje strane papira (ručni obostrani ispis)

61

background image

4. Na kartici Finishing (Dovršetak) uključite Print On Both Sides (Ispisuj na obje strane).

Opcije Correct Order for Straight Paper Path (Ispravan redoslijed za pravocrtan prolaz
papira) i Straight Paper Path (Pravocrtan prolaz papira) ne smiju biti uključene.

Napomena

Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili operacijskim
sustavima. U računalnoj pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu) možete
pronaći informacije o dostupnim značajkama upravljačkog programa.

5. Ispišite dokument.

6. Nakon ispisa prve strane, izvadite ostatak papira iz ulazne ladice i odložite ga na stranu

do dovršetka obostranog ispisa.

7. Sakupite ispisane stranice i poravnajte snop.

Napomena

Zvjezdica (*) na crtežu označava kut papira.

62

Poglavlje 4 Poslovi ispisa

HRWW

background image

8. Vratite snop papira u ulaznu ladicu. Ispisana strana treba biti okrenuta prema gore, a

donji rub usmjeren prema pisaču.

9. Za ispis druge strane pritisnite gumb

G

O

(Kreni) na upravljačkoj ploči.

Mac OS 9 (pisač HP LaserJet 1160)

Napomena

Kod pisača HP LaserJet 1160 obostrani ispis nije podržan u sustavu Mac OS X.

1. Provjerite jesu li vratašca za pravocrtni prolaz papira zatvorena.

2. Odaberite File-Print (Datoteka-Ispis), zatim Layout (Izgled) i konačno Print on Both

Sides (Ispisuj na obje strane).

3. Ispišite dokument.

4. Nakon ispisa prve strane, izvadite ostatak papira iz ulazne ladice i odložite ga na stranu

do dovršetka obostranog ispisa.

5. Sakupite ispisane stranice i poravnajte snop.

6. Vratite snop papira u ulaznu ladicu. Ispisana strana treba biti okrenuta prema gore, a

donji rub usmjeren prema pisaču.

7. Za ispis druge strane pritisnite gumb

G

O

(Kreni) na upravljačkoj ploči.

Mac OS 9 (pisač serije HP LaserJet 1320)

Napomena

Kod pisača HP LaserJet 1320 obostrani ispis nije podržan u sustavu Mac OS X.

1. Provjerite jesu li vratašca za pravocrtni prolaz papira zatvorena.

2. Ako kao opcija pisača nije ponuđeno Manual Duplex (Ručni obostrani ispis), učinite

sljedeće:

a. Provjerite je li kod instaliranja uz opciju Custom Install (Posebno instaliranje) bila

odabrana opcija hp Manual Duplex&Booklet (Classic) (Ručni obostrani ispis i
brošura) (Klasično).

b. Odaberite File-Print (Datoteka-Ispis), zatim Plug-In Preferences (Postavke

dodataka) i pritisnite strelicu udesno. Strelica udesno promijenit će se u strelicu
prema dolje i bit će prikazana značajka "hp Manual Duplex&Booklet" (Ručni
obostrani ispis i brošura).

c. Odaberite Print Time Filters (Filtri ispisa), zatim hp Manual Duplex&Booklet

(Ručni obostrani ispis i brošura), te pritisnite Save Settings (Spremi postavke).

HRWW

Ispis na obje strane papira (ručni obostrani ispis)

63

background image

d. Odaberite Manual Duplex (Ručni obostrani ispis) i uključite Print On Both Sides

(Ispisuj na obje strane).

3. Ispišite dokument.

4. Nakon ispisa prve strane, izvadite ostatak papira iz ulazne ladice i odložite ga na stranu

do dovršetka obostranog ispisa.

5. Sakupite ispisane stranice i poravnajte snop.

6. Vratite snop papira u ulaznu ladicu. Ispisana strana treba biti okrenuta prema gore, a

donji rub usmjeren prema pisaču.

7. Za ispis druge strane pritisnite gumb

G

O

(Kreni) na upravljačkoj ploči.