HP LaserJet 1320 Printer series - Korištenje EconoModea (štedi toner)

background image

Korištenje EconoModea (štedi toner)

EconoMode je značajka koja omogućuje smanjenu potrošnju tonera prilikom ispisa.
Odabirom te opcije možete produljiti trajanje količine tonera i smanjiti cijenu ispisa. Time se,
međutim, ujedno smanjuje i kvaliteta ispisa. Ispisani crtež je svjetliji, što je prikladno za ispis
skica i proba.

HP ne preporučuje da se isključivo koristi EconoMode. Ako bi se isključivo koristio
EconoMode kada je preostala količina tonera znatno manja od 5 %, količina tonera mogla bi
trajati dulje od mehaničkih dijelova u ulošku s tonerom. Ukoliko se pod ovim uvjetima počne
smanjivati kvaliteta ispisa, potrebno je staviti novi uložak s tonerom, čak i ako je u starome
ulošku ostalo nešto tonera.

1. Kako biste omogućili EconoMode, otvorite svojstva pisača (ili Printing Preferences

(Svojstva ispisa) u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u
dijelu

Kvaliteta crteža

.

2. Na kartici Paper/Quality (Papir/Kvaliteta) ili Finishing (Dovršetak) (tj. na kartici Paper

Type/Quality (Vrsta papira/Kvaliteta) nekih upravljačkih programa za Mac), uključite
potvrdni okvir EconoMode.

Napomena

Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili operacijskim
sustavima. U računalnoj pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu) možete
pronaći informacije o dostupnim značajkama upravljačkog programa.

Napomena

Upute za uključivanje EconoModea za sve buduće ispisa pogledajte u dijelu

Kvaliteta crteža

.

HRWW

Korištenje EconoModea (štedi toner)

43