HP LaserJet 1320 Printer series - Objašnjenje postavki kvalitete ispisa

background image

Objašnjenje postavki kvalitete ispisa

Postavke kvalitete ispisa određuju razinu svjetline ispisa na papiru i način ispisa crteža.
Postavkama kvalitete ispisa isto tako možete prilagoditi kvalitetu ispisa prema određenoj
vrsti medija. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu

Prilagodba kvalitete ispisa prema vrsti

medija

.

Postavke možete prilagoditi u svojstvima pisača prema vrsti ispisa koji želite obaviti.
Postavke su sljedeće:

1200 dpi: (samo za pisač serije HP LaserJet 1320) Ova postavka koristit će
ProRes 1200 radi ostvarivanja finih detalja pri razlučivosti od 1200 x 1200 dpi.

1200 dpi effective output quality (Efektivna kvaliteta ispisa od 1200 dpi): Ova će
postavka koristiti efektivnu kvalitetu ispisa od 1200 dpi koristeći FastRes 1200.

600 dpi: Ova postavka omogućuje ispis pri razlučivosti od 600 x 600 dpi uz korištenje
tehnologije Resolution Enhancement (REt) za bolji ispis teksta.

EconoMode (Saves Toner) (Štedi toner): Tekst se ispisuje uz manju potrošnju tonera.
Ova je postavka korisna pri ispisu skica. Opciju možete uključiti bez obzira na ostale
postavke kvalitete ispisa. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu

Korištenje EconoModea

(štedi toner)

.

1. Otvorite svojstva pisača (ili Printing Preferences (Svojstva ispisa) u sustavima

Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu

Svojstva pisača (u

upravljačkom programu)

.

2. Na kartici Paper/Quality (Papir/Kvaliteta) ili Finishing (Dovršetak) (tj. kartici Paper

Type/Quality (Vrsta papira/kvaliteta) nekih upravljačkih programa za MAC), odaberite
željenu postavku kvalitete ispisa.

Napomena

Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili operacijskim
sustavima. U računalnoj pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu) možete
pronaći informacije o dostupnim značajkama upravljačkog programa.

Napomena

Želite li promijeniti postavke kvalitete ispisa za sve buduće ispise, otvorite svojstva preko
izbornika Start na programskoj traci sustava Windows. Za promjenu postavki kvalitete ispisa
samo u aktivnome softverskom programu, otvorite svojstva preko izbornika Print Setup
(Postava ispisa) u programu koji koristite za ispis. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu

Svojstva pisača (u upravljačkom programu)

.

42

Poglavlje 4 Poslovi ispisa

HRWW