HP LaserJet 1320 Printer series - Prekid ispisa

background image

Prekid ispisa

Ispis možete prekinuti iz softverskog programa ili iz redoslijeda ispisa.

Želite li odmah zaustaviti ispis, izvadite preostali papir iz pisača. Kada se pisač zaustavi,
učinite nešto od sljedećega.

Upravljačka ploča pisača: Za prekid ispisa kratko pritisnite gumb

C

ANCEL

(Prekini) na

upravljačkoj ploči.

Softverski program: Najčešće će se na zaslonu prikazati dijaloški okvir koji omogućuje
prekid ispisa.

Redoslijed ispisa u sustavu Windows: Ako ispis čeka na redoslijedu ispisa (tj. u
memoriji računala) ili u međuspremniku ispisa, izbrišite ga tamo. U sustavu Windows 98,
Me, 2000 ili XP otvorite prozor Printer (Pisač), pritisnite Start, Settings (Postavke), a
zatim Printers (Pisači). Dvaput pritisnite ikonu HP LaserJet 1160 ili HP LaserJet 1320
kako biste otvorili prozor, odaberite ispis, a zatim pritisnite Delete (Obriši).

Redoslijed ispisa na radnoj površini (Mac OS): U sustavu Mac OS 9 dvaput pritisnite
ikonu pisača u programu Finder (Traženje) kako biste otvorili redoslijed ispisa, označite
ispis, a zatim pritisnite Trash (Smeće). U sustavu Mac OS X otvorite Print Center
(Centar za ispis)(tj. Printer Setup Utility (Program za instaliranje pisača) u
sustavu v10.3), dvaput pritisnite naziv pisača, odaberite ispis, a zatim pritisnite Delete
(Obriši).

HP Toolbox: Otvorite HP Toolbox, pronađite stranicu Device Status (Stanje uređaja)
tog pisača, a zatim pritisnite Cancel Job (Prekini ispis). Pojedinosti o tome pogledajte u
dijelu

Korištenje HP toolboxa

.

Ugrađeni web-poslužitelj: Otvorite stranicu ugrađenog web-poslužitelja tog pisača, a
zatim pritisnite Cancel Job (Prekini ispis). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu

Korištenje ugrađenog web-poslužitelja

.

Ukoliko žaruljice stanja na upravljačkoj ploči nastave treptati nakon prekida ispisa, računalo
pisaču još uvijek šalje podatke za ispis. Možete ispis ili izbrisati iz redoslijeda ispisa ili
pričekati dok računalo ne dovrši slanje podataka. Pisač će se vratiti u stanje pripravnosti.

HRWW

Prekid ispisa

41