HP LaserJet 1320 Printer series - Papir sa zaglavljem i tiskani obrasci

background image

Papir sa zaglavljem i tiskani obrasci

Papir sa zaglavljem vrhunske je kvalitete, a često se na njemu nalazi vodeni žig, može biti
izrađen od pamučnih vlakana, te je dostupan u različitim bojama sa sličnom omotnicom.
Tiskani obrasci mogu biti proizvedeni od različitih vrsta papira, uključujući reciklirani i
vrhunski papir.

Mnogi proizvođači danas proizvode različite vrste papira čija su svojstva prilagođena ispisu
na laserskim pisačima i reklamiraju ih kao kompatibilne ili zajamčene za laserske pisače. Za
neka od grubljih površinskih vlakana, poput kukolje, papirusa ili lana, možda će radi
postizanja pravilnog stapanja tonera biti potrebni posebni načini rada mehanizma za
stapanje koji postoje na nekim modelima pisača.

Napomena

Razlike u ispisu na laserskome pisaču među pojedinim stranicama potpuno su uobičajene.
Te se razlike ne mogu uočiti kod ispisa na običan papir. No one postaju očite kod ispisa na
tiskane obrasce jer su crte i okviri već tiskani na stranici.

Kako biste izbjegli probleme pri korištenju tiskanih obrazaca, reljefnog papira i papira sa
zaglavljem, pridržavajte se sljedećih uputa:

Nemojte koristiti tinte za niske temperature (kakve se koriste za neke vrste termografije).

Koristite tiskane obrasce i papir sa zaglavljem koji su tiskani ofsetnom litografijom ili
reljefiranjem.

48

Poglavlje 4 Poslovi ispisa

HRWW

background image

Koristite obrasce izrađene tintama otpornima na toplinu koje se neće rastopiti, ispariti ili
ispustiti neželjene tvari kada se zagriju na temperaturu od 205° C u trajanju od 0,1 s. Taj
zahtjev uglavnom ispunjavaju oksidirane ili uljne tinte.

Ako je obrazac tiskan, pazite da ne promijenite sadržaj vlage u papiru, te nemojte
koristiti materijale koji bi mogli promijeniti električna ili strukturna svojstva papira. Kako
se tijekom pohrane ne bi promijenio sadržaj vlage, obrasce držite spremljene u pakiranje
koje štiti od vlage.

Nemojte koristiti tiskane obrasce s lakom ili premazom.

Nemojte koristiti papire s visoko reljefnim ili izbočenim zaglavljem.

Nemojte koristiti papire s grubo strukturiranim površinama.

Nemojte koristiti ofsetne praške i ostale materijale koji sprječavaju da obrasci ostanu
priljubljeni.

HRWW

Upute za korištenje medija

49