HP LaserJet 1320 Printer series - Izjava o sigurnosti lasera

background image

Izjava o sigurnosti lasera

Centar za uređaje i radiološko zdravlje (Center for Devices and Radiological Health, CDRH)
pri američkoj Upravi za hranu i lijekove (Food and Drug Administration) implementirao je
odredbe za laserske proizvode proizvedene nakon 1. kolovoza 1976. godine. Sukladnost je
nužna kod proizvoda koji se prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj je pisač
potvrđen kao laserski proizvod "klase 1" prema standardu učinka zračenja američkog
Ministarstva zdravstva i ljudskih usluga (Department of Health and Human Services, DHHS),
sukladno Zakonu o kontroli zračenja za zdravlje i sigurnost iz 1968. godine.

Zaštitno kućište i vanjski pokrovi predstavljaju potpunu zaštitu od zračenja iz unutrašnjosti
pisača tako da laserska zraka ne može prodrijeti van u bilo kojoj fazi uobičajene upotrebe
pisača.

UPOZORENJE!

Korištenje funkcija, prilagodbe i obavljanje postupaka koji nisu opisani u ovome priručniku
može prouzročiti izlaganje opasnom zračenju.