HP LaserJet 1320 Printer series - Svjetlosni signali žaruljica

background image

Svjetlosni signali žaruljica

Opis signala žaruljica

Simbol za "ne svijetli"

Simbol za "svijetli"

Simbol za "žaruljica treperi"

Poruka žaruljica na upravljačkoj ploči

Signali žaruljica

Stanje pisača

Aktivnost

Inicijaliziranje/pokretanje

Tijekom pokretanja, žaruljice
Go (Kreni), Ready (Pripravan) i
Attention (Pozornost) ciklički će
se izmjenjivati (svakih 500 ms).

Tijekom inicijaliziranja pritisak
gumbi neće imati učinka.

HRWW

Svjetlosni signali žaruljica

89

background image

Signali žaruljica

Stanje pisača

Aktivnost

Prekonfiguriranje i inicijaliziranje

Tijekom pokretanja možete
zatražiti posebne
inicijalizacijske slijedove za
rekonfiguriranje pisača. Kada je
zatražen neki slijed, primjerice
resetiranje, žaruljice će se
ciklički izmjenjivati kao i u
stanju inicijaliziranja/pokretanja.

Tijekom postupka
rekonfiguriranja pritisak gumbi
neće imati učinka.

Pripravan

Pisač je pripravan i ne obavlja
nikakav posao.

Za ispis konfiguracijske
stranice držite pritisnut gumb

G

O

(Kreni) u trajanju od 5 s.

Za ispis probne stranice držite
pritisnut gumb

G

O

.

Obrada podataka

Pisač obrađuje ili prima podatke.

Za prekid ispisa pritisnite gumb

C

ANCEL

(Prekini).

Poruka žaruljica na upravljačkoj ploči (Nastavak)

90

Poglavlje 6 Rješavanje problema

HRWW

background image

Signali žaruljica

Stanje pisača

Aktivnost

Prekid ispisa

Pritisak gumba

G

O

(Kreni)

nema učinka.

Nakon dovršetka prekida ispisa
pisač će se vratiti u stanje
pripravnosti.

Ručno ulaganje ili postojeća
pogreška

Ovo stanje može nastati zbog
sljedećih razloga:

Ručno ulaganje papira

Nema papira u odabranoj
ladici

Opća postojeća pogreška

Pogreška konfiguracije
memorije

Pogreška vezana uz profil
ili ispis

Za ispravljanje pogreške i ispis
dostupnih podataka pritisnite
gumb

G

O

(Kreni).

Ako je ispravljanje pogreške
bilo uspješno, pisač će prijeći u
stanje obrade podataka i
dovršiti ispis.

Ako ispravljanje nije bilo
uspješno, pisač će se vratiti u
stanje postojeće pogreške.

Pozornost

Ovo stanje može nastati zbog
sljedećih razloga:

Ladica za papir je prazna

Vratašca su otvorena

Zaglavljivanje papira

Loše uvlačenje iz ladice

Kako biste resetirali pisač
nakon zaglavljivanja papira,
pritisnite gumb

G

O

(Kreni).

Možda ćete ručno morati
ispraviti pogrešku, a zatim
pritisnite gumb

G

O

(Kreni) ili

zatvorite gornji poklopac.

Ako pogreška i dalje ostane,
pisač će se vratiti u stanje
pozornosti.

Poruka žaruljica na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Svjetlosni signali žaruljica

91

background image

Signali žaruljica

Stanje pisača

Aktivnost

Kobna pogreška

Isključite pisač, pričekajte
10 s, a zatim uključite pisač.

Ukoliko ne možete
razriješiti problem,
pogledajte dio

Kontaktiranje HP-
ove podrške

.

Pogreška na dodacima

(Samo kod pisača serije
HP LaserJet 1320)

Za prikaz dodatnih informacija
o pogreški pritisnite gumb Go
(Kreni). Promijenit će se signal
žaruljica. Pojedinosti o
prikazanim signalima žaruljica
možete pogledati u dijelu

Signali za pogreške na
dodacima

. Kada otpustite

gumb Go (Kreni), pisač će se
vratiti u početno stanje
pogreške na dodacima.

Stranica za čišćenje

Stranica za čišćenje ne može
se aktivirati preko upravljačke
ploče. Stranica za čišćenje
može se aktivirati jedino preko
HP Toolboxa, koji je sastavni
dio paketa softvera pisača.

Tijekom čišćenja pritisak gumbi
neće imati učinka. Motor pisača
će raditi sporije, a pisač će
ispisati stranicu.

Poruka žaruljica na upravljačkoj ploči (Nastavak)

92

Poglavlje 6 Rješavanje problema

HRWW

background image

Signali žaruljica

Stanje pisača

Aktivnost

Mala količina tonera

Žaruljice Go (Kreni), Ready
(Pripravan) i Attention
(Pozornost) svijetlit će
neovisno o stanju male količine
tonera.

Stavite novi uložak s tonerom.

Nema tonera

Uložak s tonerom je izvađen iz
pisača.

Stavite uložak s tonerom u
pisač.

Uspostavljena je bežična veza

Žaruljice Go (Kreni), Ready
(Pripravan), Attention
(Pozornost) i Toner svijetlit će
neovisno o žaruljici za bežičnu
vezu.

Nije potrebno ništa učiniti.

Poruka žaruljica na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Svjetlosni signali žaruljica

93

background image

Signali žaruljica

Stanje pisača

Aktivnost

Bežična veza je onemogućena

Žaruljice Go (Kreni), Ready
(Pripravan), Attention
(Pozornost) i Toner svijetlit će
neovisno o žaruljici za bežičnu
vezu.

Nije potrebno ništa učiniti.

Pokušaj uspostave bežične veze

Žaruljica bežične veze treperit
će u intervalima od pola
sekunde.

Žaruljice Go (Kreni), Ready
(Pripravan), Attention
(Pozornost) i Toner svijetlit će
neovisno o žaruljici za bežičnu
vezu.

Nije potrebno ništa učiniti.

Povratak na dio

Traženje rješenja

.

Signali za pogreške na dodacima

Pogreška na
dodacima

Žaruljica pozornosti

Žaruljica pripravnosti

Žaruljica Go (Kreni)

Unutarnja pogreška
pisača HP Jetdirect

Svijetli

Ne svijetli

Ne svijetli

Pogreška
nekompatibilnosti
memorijskog utora
DIMM

Ne svijetli

Ne svijetli

Svijetli

Poruka žaruljica na upravljačkoj ploči (Nastavak)

94

Poglavlje 6 Rješavanje problema

HRWW