HP LaserJet 1320 Printer series - 1. korak: Je li pisač ispravno postavljen?

background image

1. korak: Je li pisač ispravno postavljen?

Je li pisač ukopčan u ispravnu električnu utičnicu?

Je li prekidač za uključivanje i uključivanje u položaju "uključeno"?

Je li uložak s tonerom ispravno postavljen? Pogledajte dio

Zamjena uloška s tonerom

.

Je li papir ispravno uložen u ulaznu ladicu? Pogledajte dio

Ulaganje medija u ulazne

ladice

.

Da

Ukoliko ste na gornja pitanja odgovorili sa "Da",
prijeđite na

2. korak: Svijetli li žaruljica

pripravnosti?

Ne

Ako se pisač ne uključuje, pogledajte dio

Kontaktiranje HP-ove podrške

.