HP LaserJet 1320 Printer series - Pravocrtni prolaz papira

background image

Pravocrtni prolaz papira

Kako biste izvadili papir zaglavljen u pravocrtnom prolazu papira, učinite sljedeće:

OPREZ

Za vađenje zaglavljenog papira nemojte koristiti oštre predmete, kao što su pinceta ili uska
kliješta. Oštećenja uzrokovana oštrim predmetima nisu pokrivena jamstvom.

1. Otvorite vratašca za pravocrtni prolaz papira.

118

Poglavlje 6 Rješavanje problema

HRWW

background image

2. Zakrenite zelene ručice za otpuštanje prema dolje.

3. Objema rukama primite najizloženiju stranu medija (uključujući sredinu), te ga pažljivo

izvucite iz pisača.

Napomena

Ukoliko medij ne možete prihvatiti rukama, obavite postupak iz dijela

Područje uloška s

tonerom

.

4. Zatvorite vratašca za pravocrtni prolaz papira.

Napomena

Ručice za otpuštanje automatski će se zatvoriti kada zatvorite vratašca za pravocrtni prolaz
papira.

HRWW

Vađenje zaglavljenog papira

119