HP LaserJet 1320 Printer series - Ulazne ladice

background image

Ulazne ladice

Kako biste izvadili papir zaglavljen u ulaznim ladicama, učinite sljedeće:

OPREZ

Za vađenje zaglavljenog papira nemojte koristiti oštre predmete, kao što su pinceta ili uska
kliješta. Oštećenja uzrokovana oštrim predmetima nisu pokrivena jamstvom.

1. Otvorite vratašca za pravocrtni prolaz papira.

114

Poglavlje 6 Rješavanje problema

HRWW

background image

2. Zakrenite zelene ručice za otpuštanje prema dolje.

3. Otvorite vratašca prioritetnog ulaznog otvora za jedan list papira (ladicu 1).

4. Objema rukama primite najizloženiju stranu medija (uključujući sredinu), te ga pažljivo

izvucite iz pisača.

HRWW

Vađenje zaglavljenog papira

115

background image

5. Zatvorite vratašca prioritetnog ulaznog otvora za jedan list papira (ladicu 1).

6. Otvorite glavnu ulaznu ladicu (ladicu 2).

7. Objema rukama primite najizloženiju stranu medija (uključujući sredinu), te ga pažljivo

izvucite iz pisača.

116

Poglavlje 6 Rješavanje problema

HRWW

background image

8. Ako ne možete vidjeti medij otvorite vratašca uloška s tonerom, izvadite uložak i okrenite

gornju vodilicu medija. Pažljivo izvucite medij iz pisača.

9. Zatvorite glavnu ulaznu ladicu (ladicu 2).