HP LaserJet 1320 Printer series - Dostupni priključci

background image

Dostupni priključci

USB

Kompatibilan sa specifikacijama za USB 2.0

Mreža

(Samo za pisače HP LaserJet 1320n,
HP LaserJet 1320tn i HP LaserJet 1320nw)

RJ-45, Ethernet 10/100

Bežična veza

(Samo za pisač HP LaserJet 1320nw)

802.11b/g

Paralelni

(Samo za pisače HP LaserJet 1160 i
HP LaserJet 1320)

Priključak IEEE-1284B

Postavljanje glavnog računala na ECP

HRWW

Dostupni priključci

135

background image

136

Dodatak A Specifikacije pisača

HRWW

background image

B