HP LaserJet 1320 Printer series - Korištenje HP toolboxa

background image

Korištenje HP toolboxa

HP toolbox je web-program kojim možete obavljati sljedeće poslove:

provjeravati stanje pisača

podešavati postavke pisača

pregledavati informacije za rješavanje problema

pregledavati računalnu dokumentaciju

HP toolbox možete vidjeti kada je pisač izravno priključen na računalo ili kada se koristi
podržana mrežna veza. Prije korištenja HP toolboxa bilo je potrebno napraviti potpuno
instaliranje softvera.

Napomena

Za otvaranje i korištenje HP toolboxa.nije potreban pristup na internet. Pritisnete li, međutim,
neku vezu u polju Other Links (Ostale veze), morat ćete imati pristup internetu želite li
posjetiti stranicu do koje ta veza vodi. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu

Ostale veze

.

Za instaliranje HP Toolboxa na računalo je potrebno instalirati protokol TCP/IP i najnoviju
verziju programa Java™ Virtual Machine. Isto tako mora biti instaliran protokol DOT4 za sve
USB-priključke, LPT-priključke za Windows 2000 i XP, te LPT1-priključke za Windows 98,
Me i NT 4.0. Pojedinosti o instaliranju protokola TCP/IP i DOT4 možete doznati od
administratora sustava ili proizvođača računala. Najnoviju verziju programa Java Virtual
Machine tvrtke Sun Microsystems možete preuzeti s web-lokacije

http://www.sun.com/

.