HP LaserJet 1320 Printer series - Kartica Alerts (Upozorenja)

background image

Kartica Alerts (Upozorenja)

Kartica Alerts (Upozorenja) omogućuje podešavanje pisača tako da automatski dojavi
signale upozorenja. Na kartica Alerts (Upozorenja) nalaze se veze do ovih glavnih stranica:

Set up status alerts (Odabir upozorenja o stanju)

Set up e-mail alerts (Odabir upozorenja e-poštom)

Administrative settings (Administrativne postavke)

Set up status alerts (Odabir upozorenja o stanju)

Na stranici Set up status alerts (Odabir upozorenja o stanju) možete uključiti i isključiti
upozorenja, odrediti kada pisač treba slati upozorenja, te odabrati neku od dvije vrste
upozorenja:

skočnu poruku

ikonu na programskoj traci

Za aktiviranje postavki pritisnite Apply (Primijeni).

Set up e-mail alerts (Odabir upozorenja e-poštom)

Na ovoj stranici možete navesti najviše dvije e-adrese na koje ćete primati upozorenja o
stanju pisača. Za odabir slanja upozorenja e-poštom slijedite upute na zaslonu.

Administrative settings (Administrativne postavke)

Na ovoj stranici možete odrediti koliko često HP toolbox treba provjeravati postoje li
upozorenja pisača. Dostupne su tri postavke:

Less often (Rijetko)

Normal (Uobičajeno)

More often (Često)

Želite li smanjiti ulazno-izlazni promet preko mreže, smanjite učestalost provjere postojanja
upozorenja.