HP LaserJet 1320 Printer series - Prozor Advanced Printer Settings (Dodatne postavke pisača)

background image

Prozor Advanced Printer Settings (Dodatne postavke pisača)

Kada pritisnete vezu Advanced Printer Settings (Dodatne postavke pisača), bit će otvoren
novi prozor. Prozor Advanced Printer Settings (Dodatne postavke pisača) sadrži dvije kartice:

Kartica Information (Informacije)

Kartica Settings (Postavke)

HRWW

Korištenje HP toolboxa

33

background image

Kartica Information (Informacije)

Kartica Information (Informacije) omogućuje brz pristup sljedećim informacijama:

Device status (Stanje pisača)

Device configuration (Konfiguracija pisača)

Supplies status (Stanje potrošne opreme)

Event log (Dnevnik)

Print Info pages (Ispis stranica s informacijama)

Kartica Settings (Postavke)

Kartica Settings (Postavke) sadrži veze do stranica na kojima možete pregledati i promijeniti
konfiguraciju pisača.

Napomena

Postavke iz upravljačkog programa mogu biti pretpostavljene onima iz HP Toolboxa.

Device Information (Podaci o pisaču). Pregled osnovnih podataka o pisaču.

Paper Handling (Vođenje papira). Pregled i promjena postavki ulazne ladice pisača.

Printing (Ispis). Pregled i promjena zadanih postavki ispisa.

PCL. Pregled i promjena informacija o PCL-fontovima.

PostScript. Stranica je dostupna samo za pisač serije HP LaserJet 1320. Pregled i
promjena postavki za PS-pogreške i vrijeme prekida rada.

Print Quality (Kvaliteta ispisa). Pregled i promjena postavki kvalitete ispisa.

Print Modes (Načini ispisa). Pregled i promjena načina ispisa prema vrsti medija.

System Setup (Konfiguracija sustava). Pregled i promjena informacija o sustavu.

I/O (Ulaz/izlaz). Pregled i promjena postavke prekida rada ulazno-izlaznog prometa.

Resets (Resetiranja). Za vraćanje svih postavki na zadane tvorničke postavke.