HP LaserJet 1320 Printer series - Kartica Settings (Postavke)

background image

Kartica Settings (Postavke)

Kartica omogućuje podešavanje pisača preko računala. Ukoliko je pisač umrežen, prije
promjene postavki na kartici savjetujte se s administratorom pisača.

Kartica Settings (Postavke) sadrži sljedeće stranice:

Device Information (Podaci o pisaču). Pregled i promjena osnovnih informacija o pisaču.

Paper Handling (Vođenje papira). Pregled i promjena postavki ulazne ladice pisača.

Printing (Ispis). Pregled i promjena zadanih postavki ispisa.

PCL. Pregled i promjena informacija o PCL-fontovima.

PostScript. Pregled i promjena postavki za PS-pogreške i vrijeme prekida rada.

Print Quality (Kvaliteta ispisa). Pregled i promjena postavki kvalitete ispisa.

Print Modes (Načini ispisa). Pregled i promjena načina ispisa prema vrsti medija.

System Setup (Konfiguracija sustava). Pregled i promjena informacija o sustavu.

I/O (Ulaz/izlaz). Pregled i promjena postavke prekida rada ulazno-izlaznog prometa.

Service (Servis). Obavljanje servisnih poslova na pisaču, poput vraćanja svih postavki
pisača na zadane tvorničke postavke.