HP LaserJet 1320 Printer series leírás

background image

Használat

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

HP LaserJet 1160 és HP LaserJet 1320
series nyomtató

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogi információk

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

A sokszorosítás, átdolgozás és fordítás
előzetes írásbeli engedély nélkül tilos,
kivéve a szerzői jogiról szóló törvény által
megengedett eseteket.

Alkatrészszám: Q5927-90926

Edition 1, 09/2004. január

Az itt közölt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A HP termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó garanciákat kizárólag az
ezekhez a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt
garancianyilatkozatban foglalt kifejezett
garanciák képezik. Jelen dokumentum
semmilyen része sem értelmezhető további
garanciavállalásként. A HP nem vonható
felelősségre a jelen dokumentumban
műszaki vagy szerkesztési okokból
előforduló esetleges hibákért vagy
hiányosságokért.

Védjegyek

A Microsoft

®

, a Windows

®

és a

Windows NT

®

a Microsoft Corporation

Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az Energy Star

®

és az Energy Star

embléma

®

az Egyesült Államok

Környezetvédelmi Hivatalának az Egyesült
Államokban bejegyzett védjegye.

A PostScript

®

az Adobe Systems

Incorporated bejegyzett védjegye.

A Bluetooth

®

védjegy tulajdonosának

tulajdonát képezi; a Hewlett-Packard
Company engedéllyel használja.

A Java™ a Sun Microsystems Inc. egyesült
államokbeli védjegye.

A UNIX

®

az Open Group bejegyzett

védjegye.

A Linux

®

a Linus Torvalds Egyesült

Államokban bejegyzett védjegye.

background image

Tartalomjegyzék

1. A nyomtató

Gyors hozzáférés további információkhoz ................................................................................2

WWW hivatkozások illesztőprogramokhoz, szoftverhez és támogatáshoz .......................2
Hivatkozások felhasználói útmutatókra ..............................................................................2
További információk ...........................................................................................................2

Nyomtatókonfigurációk ..............................................................................................................3

HP LaserJet 1160 nyomtató ...............................................................................................3
HP LaserJet 1320 nyomtató ...............................................................................................3
HP LaserJet 1320n nyomtató .............................................................................................4
HP LaserJet 1320tn nyomtató ............................................................................................4
HP LaserJet 1320nw nyomtató ..........................................................................................4

A nyomtató részei .....................................................................................................................5
A nyomtató vezérlőpultja ...........................................................................................................6
Médiautak ..................................................................................................................................7

Elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca) .................................................................7
Fő adagolótálca (2. tálca) ...................................................................................................7
Egyenes médiakimenet ......................................................................................................8
Kimeneti tálca .....................................................................................................................9

Hozzáférés a nyomtatópatronhoz ...........................................................................................10
Nyomtatószoftver ....................................................................................................................11

Támogatott operációs rendszerek ....................................................................................11
A nyomtatószoftver telepítése ..........................................................................................11
Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram) ........................................................................12
A nyomtatási beállítások prioritása ...................................................................................13
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel online súgója ...............................................14

Szoftver Windows rendszerhez ..............................................................................................15

Nyomtató-illesztőprogramok .............................................................................................15
Elérhető nyomtató-illesztőprogramok ...............................................................................15
HP eszköztár ....................................................................................................................15
Beépített webszerver ........................................................................................................16

Szoftver Macintosh számítógépekhez ....................................................................................17

HP LaserJet 1160 nyomtató .............................................................................................17
HP LaserJet 1320 series nyomtató ..................................................................................18
PostScript Printer Description (nyomtatóleíró) fájlok (PPD-k) ..........................................18

Nyomtatási média specifikációi ...............................................................................................19

Támogatott médiaméretek ................................................................................................19

2. A nyomtató portjai

USB-portok ..............................................................................................................................22

Az USB-kábel csatlakoztatása .........................................................................................22

Párhuzamos portok .................................................................................................................23

Párhuzamos kábel csatlakoztatása ..................................................................................23

Hálózati portok ........................................................................................................................24

Hálózati csatlakoztatás .....................................................................................................25

Vezeték nélküli portok .............................................................................................................27

HUWW

iii

background image

3. A nyomtató kezelése

Nyomtatóinformációs oldalak ..................................................................................................30

Demóoldal .........................................................................................................................30
Konfigurációs oldal ...........................................................................................................30
Kellékállapot-oldal ............................................................................................................30
Hálózati konfigurációs oldal ..............................................................................................30

A HP eszköztár használata .....................................................................................................31

Támogatott operációs rendszerek ....................................................................................31
Támogatott böngészőprogramok .....................................................................................31
A HP eszköztár megnyitása Windows rendszerben ........................................................31
A HP eszköztár megnyitása Mac rendszerben ................................................................32
A HP eszköztár részei ......................................................................................................32
További linkek ...................................................................................................................32
Állapot lap .........................................................................................................................32
Hibaelhárítás lap ...............................................................................................................32
Vészjelzések lap ...............................................................................................................33
Dokumentáció lap .............................................................................................................33
Speciális nyomtatóbeállítások ablak ................................................................................34
Hálózat ablak ....................................................................................................................34

A beépített webszerver használata .........................................................................................36

A beépített webszerver megnyitása .................................................................................36
Information (Információ) lap ..............................................................................................37
Settings (Beállítások) lap ..................................................................................................37
Networking (Hálózat) lap ..................................................................................................38
Other Links (Egyéb hivatkozások) ....................................................................................38

Vezeték nélküli nyomtatás ......................................................................................................39

IEEE 802.11b/g szabvány ................................................................................................39
Bluetooth ...........................................................................................................................39

4. Nyomtatási feladatok

Kézi adagolás ..........................................................................................................................42
Nyomtatási feladat törlése .......................................................................................................43
A nyomtatási minőség beállításainak magyarázata ...............................................................44
Az EconoMode (tonermegtakarítás) funkció használata ........................................................45
A nyomtatási minőség médiatípus szerinti optimalizálása .....................................................46
Médiahasználati útmutató .......................................................................................................47

Papír .................................................................................................................................47
Címkék ..............................................................................................................................48
Írásvetítő-fólia ...................................................................................................................48
Borítékok ...........................................................................................................................48
Kartonlapok és nehéz média ............................................................................................50
Fejléces papír és előnyomott űrlapok ...............................................................................50

Papír és más média kiválasztása ...........................................................................................52

HP média ..........................................................................................................................52
Kerülendő médiatípusok ...................................................................................................52
Médiatípusok, melyek károsíthatják a nyomtatót .............................................................53

Média betöltése az adagolótálcákba .......................................................................................54

Elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca) ...............................................................54
250 lapos papíradagoló (2. tálca vagy opcionális 3. tálca) ..............................................54

Nyomtatás borítékra ................................................................................................................55
Nyomtatás írásvetítő-fóliára vagy címkékre ............................................................................57
Nyomtatás fejléces papírra vagy előnyomott űrlapra .............................................................58
Nyomtatás egyedi méretű médiára és kartonlapra .................................................................59
Automatikus kétoldalas (duplex) nyomtatás ...........................................................................61

Windows ...........................................................................................................................61

iv

HUWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................61
Mac OS X .........................................................................................................................62

Nyomtatás a papír mindkét oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás) ..........................................63

Kézi kétoldalas nyomtatás a felső kiadótálca használatával ...........................................63
Kézi kétoldalas nyomtatás az egyenes médiakimeneti ajtó használatával ......................66

Több oldal nyomtatása egyetlen lapra (n-szeres nyomtatás) .................................................69
Füzetnyomtatás .......................................................................................................................70
Vízjelek nyomtatása ................................................................................................................71

5. Karbantartás

A nyomtató tisztítása ...............................................................................................................74

A nyomtatópatron környezetének tisztítása .....................................................................74
A médiaút tisztítása ..........................................................................................................76

A felvevőhenger cseréje ..........................................................................................................77
A felvevőhenger tisztítása .......................................................................................................83
A nyomtató lapelválasztójának cseréje ...................................................................................84

6. Problémamegoldás

A megoldás megkeresése .......................................................................................................88

1. lépés: Helyesen van a nyomtató telepítve? .................................................................88
2. lépés: Ég az Üzemkész jelzőfény? ...............................................................................88
3. lépés: Tud demóoldalt nyomtatni? ...............................................................................89
4. lépés: Elfogadható a nyomtatási minőség? .................................................................89
5. lépés: Kommunikál a nyomtató a számítógéppel? .......................................................89
6. lépés: Várakozásainak megfelelő a kinyomtatott oldal? ..............................................90
Forduljon a HP ügyfélszolgálatához .................................................................................90

Állapotjelző lámpák .................................................................................................................91
Macintosh rendszernél felmerülő általános problémák ..........................................................97
PostScript (PS)-hibák elhárítása ...........................................................................................101
Papírkezelési problémák .......................................................................................................102

Papírelakadás .................................................................................................................102
A nyomtatás ferde ..........................................................................................................102
A nyomtató több médialapot húz be egyszerre ..............................................................102
A nyomtató nem húzza be a médiát a médiaadagoló tálcából ......................................103
A nyomtatóban felpöndörödött a média .........................................................................103
A nyomtatott média nem a megfelelő útvonalon jön ki ..................................................103
A nyomtatás nagyon lassú .............................................................................................103

A kinyomtatott oldal eltér attól, ami a képernyőn jelent meg ................................................104

Csonka, helytelen vagy hiányos szöveg ........................................................................104
Hiányzó grafika vagy szöveg, illetve üres oldalak ..........................................................104
Az oldalformátum más, mint egy másik nyomtatón ........................................................105
Grafikai minőség .............................................................................................................105

Nyomtatószoftver-problémák ................................................................................................106
A nyomtatási minőség javítása .............................................................................................108

Halvány vagy elmosódott nyomat ..................................................................................108
Tonerszemcsék ..............................................................................................................108
Kihagyások .....................................................................................................................109
Függőleges vonalak .......................................................................................................109
Szürke háttér ..................................................................................................................110
Elkenődő toner ................................................................................................................110
Nedves toner ..................................................................................................................111
Függőlegesen ismétlődő hibák .......................................................................................111
Hibás karakterek .............................................................................................................111
Ferde oldal ......................................................................................................................112
Pöndörödés vagy hullámok ............................................................................................112

HUWW

v

background image

Ráncok vagy gyűrődések ...............................................................................................113
Tonerszóródás a körvonalak mentén .............................................................................113

Elakadások elhárítása ...........................................................................................................114

A nyomtatópatron környezete ........................................................................................114
Adagolótálcák .................................................................................................................116
Kimeneti tálca .................................................................................................................119
Egyenes médiakimenet ..................................................................................................120
Automatikus kétoldalas (duplex) nyomtatási útvonal .....................................................122

Vezetékes hálózat beállítási problémáinak megoldása ........................................................126

A függelék A nyomtató specifikációi

Környezeti specifikációk ........................................................................................................130
Zajkibocsátás ........................................................................................................................131
Elektromos specifikációk .......................................................................................................132
Fizikai specifikációk ...............................................................................................................134
A nyomtató kapacitása és teljesítményadatai .......................................................................135
Memóriaspecifikációk ............................................................................................................136
Használható portok ...............................................................................................................137

B függelék Az előírásokra vonatkozó információk

FCC-kompatibilitás ................................................................................................................139
Megfelelőségi nyilatkozatok ..................................................................................................140
Szabályozó nyilatkozatok ......................................................................................................142

Lézerbiztonsági nyilatkozat ............................................................................................142
Kanadai DOC-előírások ..................................................................................................142
Koreai EMI-nyilatkozat ....................................................................................................142
Lézerbiztonsági nyilatkozat Finnország számára ..........................................................143

Környezetvédelmi termékgazdálkodási program ..................................................................144

Környezetvédelem ..........................................................................................................144
Ózonkibocsátás ..............................................................................................................144
Energiafogyasztás ..........................................................................................................144
Tonerfogyasztás .............................................................................................................144
Papírfelhasználás ...........................................................................................................144
Műanyagok .....................................................................................................................144
HP LaserJet nyomtatási kellékek ...................................................................................145
Tájékoztató a HP nyomtatókellék-visszajuttatási és -újrahasznosítási programjáról ....145
Papír ...............................................................................................................................145
Anyagok használatára vonatkozó korlátozások .............................................................145
További információk .......................................................................................................146

Anyagbiztonsági adatlap .......................................................................................................147

C függelék Garancia és licenc

A Hewlett-Packard korlátozottgarancia-nyilatkozata ............................................................149
Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés ...........................................................................151
A nyomtatópatron élettartamára vonatkozó korlátozott garancia .........................................152

D függelék HP alkatrészek és tartozékok

Kellékek és tartozékok rendelése .........................................................................................154
10/100 hálózati és vezeték nélküli nyomtatószerverek ........................................................156
HP nyomtatópatronok használata .........................................................................................157

A HP irányelvei a nem a HP által gyártott patronokra vonatkozóan ..............................157
A nyomtatópatronok tárolása .........................................................................................157
A nyomtatópatron várható élettartama ...........................................................................157

vi

HUWW

background image

Takarékoskodás a tonerrel .............................................................................................157
A toner újraelosztása ......................................................................................................158
A nyomtatópatron cseréje ...............................................................................................159

DIMM modulok (memória és font) .........................................................................................161

Memória DIMM-ek telepítése (csak HP LaserJet 1320 series nyomtató esetén) ..........161
A DIMM telepítésének tesztelése ...................................................................................164
A DIMM eltávolítása .......................................................................................................164

E függelék Szerviz és támogatás

Hardverszerviz ......................................................................................................................168
Bővített garancia ...................................................................................................................169
Útmutató a nyomtató visszacsomagolásához ......................................................................170
Hogyan lehet kapcsolatba lépni a HP-vel .............................................................................171

Tárgymutató

HUWW

vii

background image

viii

HUWW

background image

1