HP LaserJet 1320 Printer series - Hálózati csatlakoztatás

background image

Hálózati csatlakoztatás

A hálózati kábel egyik végét kösse be a készülék hátulján található hálózati portba, másik
végét pedig csatlakoztassa a hálózathoz. Ellenőrizze, hogy a nyomtató illesztőprogramja a
hálózathoz csatlakoztatott összes számítógépen telepítve van-e.

Megjegyzés

Az alábbi eljárások csak a HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn és HP LaserJet 1320nw
modellekre vonatkoznak.

Az alábbi eljárást működő Ethernet hálózat mellett hajtsa végre.

A nyomtató csatlakoztatása a hálózatra

A HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn és HP LaserJet 1320nw nyomtató vezetékes
hálózatra történő csatlakoztatásához a következők szükségesek:

Működő vezetékes hálózat

CAT-5 Ethernet-kábel

A nyomtató az alábbi módon csatlakoztatható a hálózatra:

1. Csatlakoztassa a CAT-5 Ethernet-kábelt az Ethernet-elosztó vagy -útválasztó egy

szabad portjához.

2. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a nyomtató hátulján található Ethernet-porthoz.

3. Nézze meg, bekapcsolt-e a nyomtató hátsó részén található hálózati port két

jelzőfényének egyike (10 vagy 100).

Megjegyzés

Egy kis időt vehet igénybe, amíg a nyomtató hálózati beállításai aktívvá válnak, és az
felkészül a hálózati működésre. Ha egyik hálózati jelzőfény sem gyullad ki, lapozzon ide:

Vezetékes hálózat beállítási problémáinak megoldása

.

4. Nyomtasson hálózati konfigurációs oldalt. További információk:

Hálózati konfigurációs

oldal

.

A nyomtatószoftver telepítése

1. Zárjon be minden alkalmazást.

2. Helyezze a szoftver telepítőprogramját tartalmazó CD lemezt a számítógép CD-ROM-

meghajtójába. Megjelenik az üdvözlőképernyő.

HUWW

Hálózati portok

25

background image

3. Kattintson a Tovább gombra, majd a telepítőprogram útmutatása alapján ellenőrizze és

készítse elő a rendszert a telepítésre, és telepítse az illesztőprogramokat, a beépülő
modulokat és a szoftvert.

Ez több percet is igénybe vehet.

Hálózati konfigurációs oldal nyomtatása

Tartsa 5 másodpercig lenyomva az üzemkész állapotban lévő nyomtató

I

NDÍTÁS

gombját.

Ezzel elindul a hálózati konfigurációs oldal és a nyomtató konfigurációs oldalának
kinyomtatása.

Megjegyzés

Ha alaphelyzetbe szeretné állítani a hálózati kártyát, akkor úgy kapcsolja be a nyomtatót,
hogy közben lenyomva tartja a hátulján található Visszaállítás gombot. Ezt egészen addig
tartsa lenyomva, míg üzemkész állapotba nem lép a készülék.

26

2. fejezet A nyomtató portjai

HUWW