HP LaserJet 1320 Printer series - HP LaserJet 1320n nyomtató

background image

HP LaserJet 1320n nyomtató

A HP LaserJet 1320n nyomtató az IEEE-1284B párhuzamos port helyett egy belső
HP Jetdirect hálózati porttal rendelkezik.