HP LaserJet 1320 Printer series - FCC-kompatibilitás

background image

FCC-kompatibilitás

Ez a készülék a „B” osztályú digitális adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó
rádiófrekvenciás határértékek tesztje során teljesítette az FCC-előírások 15. része szerinti
feltételeket. Ezeket a határértékeket a célból állapították meg, hogy lakott területen
megfelelő védelem legyen biztosítható a káros interferenciák ellen. Ez a készülék
nagyfrekvenciájú energiát hoz létre, illetve használ, s ezeket kisugározhatja. Amennyiben a
készüléket nem a használati utasításnak megfelelően helyezik üzembe és használják,
komoly zavarokat okozhat a rádiózásban. Bizonyos konfigurációkban egyéb esetekben sem
zárható ki interferenciák kialakulása. Ha a készülék zavaró hatású interferenciákat okoz a
rádiós és televíziós vételben (ez megállapítható be- és kikapcsolásával), próbálja
kiküszöbölni a vételi zavarokat az alábbi műveleteket végrehajtva:

Változtassa meg a vevőantenna tájolását vagy helyét.

Növelje a távolságot a nyomtató és a rádió-, illetve tévékészülék között.

Csatlakoztassa a nyomtatót olyan hálózati dugaszaljzathoz, amely nincs a rádióval,
illetve a televízióval azonos áramkörön.

Forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta, vagy egy tapasztalt rádió- és
tévészerelőhöz.

Megjegyzés

Amennyiben a nyomtatón a Hewlett-Packard kifejezett hozzájárulása nélkül módosításokat
hajtanak végre, a felhasználó elveszítheti jogosultságát a készülék használatára.

Olyan árnyékolt illesztőkábelt használjon, amely megfelel az FCC-előírások 15. részében
a „B” osztály határértékeinek.

HUWW

FCC-kompatibilitás

139