HP LaserJet 1320 Printer series - Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés

background image

Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés

FIGYELEM: A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELE A KÖVETKEZŐKBEN
FELSOROLT HP SZOFTVERLICENC-FELTÉTELEK BETARTÁSA. AMENNYIBEN ÖN
HASZNÁLJA A SZOFTVERT, EZZEL VÁLLALJA A LICENCFELTÉTELEKET.

HP SZOFTVERLICENC-FELTÉTELEK

A következő licencfeltételek érvényesek a mellékelt Szoftver felhasználása során,
amennyiben Ön nem kötött külön szerződést a Hewlett-Packarddal.

Licencmegadás: A Hewlett-Packard engedélyezi az Ön számára a Szoftver egy
példányának használatát. A „használat” azt jelenti, hogy tárolhatja, betöltheti, telepítheti,
futtathatja és megjelenítheti a szoftvert. Nem módosíthatja a szoftvert, illetve nem
kapcsolhatja ki a szoftver licenc- vagy más ellenőrző funkcióit. Ha a szoftverlicenc „egyidejű
használatra” szól, akkor a megengedettnél több felhasználó nem használhatja a szoftvert
egyidejűleg.

Tulajdonjog: A Szoftver tulajdonjoga és szerzői joga a Hewlett-Packard vagy annak külső
szállítója birtokában van. A licenccel Ön nem kap semmilyen tulajdonjogot, és a vásárlással
semmilyen egyéb jogot nem szerez a Szoftverre. A Hewlett-Packard külső szállítói
megvédhetik jogaikat bármely esetben, ha a jelen Licencfeltételek sérülnek.

Másolatok és adaptációk: A szoftver másolatait vagy adaptációit kizárólag csak megőrzési
célból készítheti el, vagy olyan esetben, ha a másolat- vagy adaptációkészítés alapvető
részét képezi a szoftver engedélyezett használatának. Az eredeti szoftver összes szerzői
jogi közleményét reprodukálnia kell az összes másolathoz vagy adaptációhoz. A szoftvert
tilos bármely nyilvános hálózatra felmásolni.

A visszafejtés és dekódolás tilalma: Tilos a szoftver visszafejtése vagy dekódolása,
hacsak nem rendelkezik a HP előzetes írásos beleegyezésével. Bizonyos törvényi feltételek
mellett nem szükséges a HP beleegyezése a korlátozott visszafejtéshez vagy dekódoláshoz.
Kérésre a HP számára pontos tájékoztatást kell adni az esetleges visszafejtéssel vagy
visszafordítással kapcsolatban. Tilos a szoftvert dekódolni, feltéve, hogy a visszafejtés nem
szükséges része a szoftver működtetésének.

Átruházás: Az Ön licence automatikusan felfüggesztődik, ha a szoftvert bármilyen módon
átruházza. Átruházás esetén Önnek át kell adnia a szoftvert, beleértve annak bármilyen
másolatát, valamint a vonatkozó dokumentációt a kedvezményezettnek. A
kedvezményezettnek el kell fogadnia ezeket a licencfeltételeket mint az átruházás feltételeit.

Felmondás: A HP fenntartja a jogot e licencszerződés felmondására, amennyiben Ön
annak rendelkezéseit nem tartja be. Felmondás esetén Önnek azonnal meg kell
semmisítenie a szoftvert az összes másolatával, adaptációjával és bármely formában
található kapcsolódó részével együtt.

Exportrendelkezések: A Szoftver vagy annak másolata, illetve adaptációja exportálásakor
vagy újraexportálásakor be kell tartani minden hatályos törvényt és rendeletet.

Az Egyesült Államok Kormányának korlátozott jogai: A szoftver és bármely kapcsolódó
dokumentáció teljes egészében magánköltségen került kifejlesztésre. A szoftver a szállítás
és az engedélyezés folyamán „kereskedelmi számítógépes szoftver”-nek minősül, a
DFARS 252.227-7013 (1988. október), a DFARS 252.211-7015 (1991. május) vagy a
DFARS 252.227-7014 (1995. június) szerint, „kereskedelmi tétel”-nek a FAR 2.101(a)
(1987. június) szerint, vagy „korlátozott számítógépes szoftver”-nek a FAR 52.227-19
(1987. június) szerint (vagy más, egyenértékű hatósági előírás vagy szerződési záradék
szerint), annak megfelelően, hogy az említettek közül melyik alkalmazható. Ön a szoftverre
és a kísérő dokumentációra vonatkozóan csak azon jogokkal rendelkezik, melyeket az
alkalmazható FAR- vagy DFARS-cikkelyek vagy a HP általános szoftverlicenc-szerződése
adott termékre vonatkozó rendelkezései meghatároznak.

HUWW

Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés

151