HP LaserJet 1320 Printer series - A felvevőhenger cseréje

background image

A felvevőhenger cseréje

Normál használat és jó minőségű média mellett is fellép kopás. Gyenge minőségű média
használata esetén előfordulhat, hogy gyakrabban kell cserélni a felvevőhengert.

Ha a nyomtató rendszeresen rosszul húzza be (nem veszi fel) a médiát, lehet, hogy a
felvevőhenger cserét vagy tisztítást igényel. Új felvevőhenger rendelésével kapcsolatban
lásd:

Kellékek és tartozékok rendelése

.

VIGYÁZAT

Ha ezt elmulasztja, a nyomtató károsodhat.

1. Húzza ki a tápkábelt a nyomtatóból, és hagyja lehűlni a nyomtatót.

2. Nyissa ki a nyomtatópatron-fedelet, és távolítsa el a nyomtatópatront.

HUWW

A felvevőhenger cseréje

77

background image

3. Vegye ki a fő adagolótálcát (2. tálca).

4. Nyissa ki az automatikus kétoldalas nyomtatási útvonal elülső ajtaját (csak

HP LaserJet 1320 series nyomtatón).

5. Fektesse a nyomtatót az oldalára, hogy előlapja felfelé nézzen.

78

5. fejezet Karbantartás

HUWW

background image

6. Húzza ki a fehér peckeket, és fordítsa el őket felfelé.

7. Tolja el jobbra a jobb oldali pecket. A pecek az egész eljárás során maradjon ebben a

helyzetben.

HUWW

A felvevőhenger cseréje

79

background image

8. Tolja el jobbra a felvevőhenger-szerelvényt, és vegye le bal oldali zárósapkáját.

9. Emelje ki a felvevőhengert.

80

5. fejezet Karbantartás

HUWW

background image

10. Illessze az új felvevőhenger bal oldalát a bal oldali nyílásba (1), majd jobb oldalát (a

hornyos tengellyel) a jobb oldali nyílásba (2).

11. Forgassa a tengelyt, hogy a hornyok bekapcsolódjanak, és a tengely a helyére

zökkenjen.

12. Helyezze fel a zárósapkát a tengely bal oldalára, tolja a zárósapkát jobbra, és fordítsa

vissza a bal oldali pecket lefelé, eredeti helyzetébe.

13. Tolja balra a jobb oldali pecket, és fordítsa lefelé, eredeti helyzetébe.

14. Állítsa fel a nyomtatót (a teteje nézzen fölfelé).

HUWW

A felvevőhenger cseréje

81

background image

15. Zárja be az automatikus kétoldalas nyomtatási útvonal elülső ajtaját.

16. Tegye vissza a nyomtatópatront, és csukja be a nyomtatópatron-fedelet.

17. A tápkábel újracsatlakoztatásával kapcsolja be a nyomtatót.

82

5. fejezet Karbantartás

HUWW