HP LaserJet 1320 Printer series - Borítékok

background image

Borítékok

Borítékra való nyomtatáshoz a HP az elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca) és az
egyenes médiakimenet használatát javasolja. További információk:

Egyenes médiakimenet

.

48

4. fejezet Nyomtatási feladatok

HUWW

background image

Borítékszerkezet

A borítékszerkezet igen lényeges tényező. A borítékok hajtási vonalai nagyon eltérőek
lehetnek, nemcsak különböző gyártók esetében, hanem egy gyártó egyazon csomagban
lévő borítékjai között is. A borítékra történő nyomtatás sikere a boríték minőségétől függ.
Boríték választáskor vegye figyelembe az alábbiakat:

Súly: A boríték papírjának súlya ne haladja meg a 90 g/m

2

-t. Ellenkező esetben

elakadás történhet.

Szerkezet: A nyomtatás előtt a borítékokat fektetve kell tárolni, úgy, hogy a pöndörödés
ne haladja meg a 6 mm-t, és a borítékokba ne kerüljön levegő. Azon borítékok,
amelyekbe levegő szorul, problémákat okozhatnak. Ne használjon kapcsokat,
patentokat, szalagot, átlátszó ablakot, lyukakat, perforációt, kivágást, szintetikus
anyagokat, bélyegzést vagy dombornyomást tartalmazó borítékokat. Azokat a
borítékokat is zárja ki, amelyek nedvesítést nem igénylő, nyomásra záródó
ragasztóanyaggal vannak ellátva.

Állapot: Ellenőrizze, hogy a borítékok nem gyűröttek, szakadtak-e, vagy nem sérültek-e
meg más módon. Gondoskodjon róla, hogy a borítékon ne legyen fedetlen
ragasztóanyagos felület.

Méretek: 90 x 160 mm és 178 x 254 mm között.

Borítékok kétoldalas ragasztással

A kétoldalas ragasztású borítékok két végén függőleges (nem átlós) ragasztási sáv
található. Ez a típus könnyebben meggyűrődhet. Ellenőrizze, hogy a ragasztási sáv kinyúlik-
e a boríték sarkáig, amint a következő képen látható:

1

Elfogadható borítékszerkezet

2

Nem elfogadható borítékszerkezet

Borítékok ragasztócsíkkal vagy fülekkel

A lehúzható védősávval ellátott ragasztással rendelkező borítékok vagy az olyan borítékok
esetében, amelyeknél több fül hajlik rá a ragasztófelületre, ellenőrizni kell, hogy a ragasztó
elviseli-e a nyomtató hőmérsékletét és nyomását: 200°C. Túl sok fül és csík gyűrődést vagy
papírelakadást okozhat.

HUWW

Médiahasználati útmutató

49

background image

Borítékok tárolása

A megfelelő borítéktárolás hozzájárul a jó nyomtatási minőséghez. A borítékokat
vízszintesen tárolja. A borítékba szoruló levegő miatt légbuborékok alakulhatnak ki, és a
boríték meggyűrődhet nyomtatás közben.