HP LaserJet 1320 Printer series - Címkék

background image

Címkék

Címkenyomtatáshoz a HP az elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca) és az egyenes
médiakimenet használatát javasolja. További információk:

Egyenes médiakimenet

.

VIGYÁZAT

Egy címkelapot ne töltsön be többször a nyomtatóba. A ragasztóanyag gyengülése miatt kár
keletkezhet a nyomtatóban.

Címkeszerkezet

Amikor címkét választ, a következő összetevők minőségét vegye figyelembe:

Ragasztóanyagok: A ragasztóanyagnak stabilnak kell maradnia 200° C, a nyomtató
maximális hőmérséklete mellett.

Elrendezés: Csak olyan címkéket használjon, amelyek között nincsen szabad
hordozófelület. Az olyan címkék, amelyek között térköz van, könnyen leválhatnak a
hordozóról, komoly elakadásokat okozva.

Pöndörödés: Nyomtatás előtt a címkelapokat fektetve kell tárolni, úgy, hogy a
pöndörödés semmilyen irányban ne haladja meg a 13 mm-t.

Állapot: Ne használjon gyűrött, légbuborékos vagy más módon leválni készülő címkéket.