HP LaserJet 1320 Printer series - Papír

background image

Papír

A legjobb eredmény normál, 75 g/m

2

súlyú papír használatával biztosítható. Ellenőrizze,

hogy a papír jó minőségű-e, és nincsenek-e rajta bevágások, foltok, szakadások, nedves
részek, por, gyűrődések és meghajlott vagy felpöndörödött szélek.

Ha nem biztos abban, milyen típusú papírt tölt be (pl. bankpostapapír vagy újrahasznosított
papír), nézze meg a papírcsomag feliratát.

Egyes papírok ronthatják a nyomtatási minőséget, papírelakadást okozhatnak, vagy kárt
tehetnek a nyomtatóban.

Papírhasználat

Jelenség

Probléma a papírral

Megoldás

Gyenge nyomtatási minőség
vagy tonertapadás

Probléma az adagolással.

Túl nedves, túl durva, túl sima
vagy domború.

Hibás papírfajta.

Próbáljon másféle papírt
használni: 100–250 Sheffield
és 4–6%-os nedvességtartalom
között.

Ellenőrizze a nyomtatót, és
győződjön meg róla, hogy a
megfelelő médiatípus van
kiválasztva.

Hiányos nyomtatás, elakadás
vagy pöndörödés.

Helytelen tárolás.

A papírt vízszintes helyzetben,
vízhatlan csomagolásában
tárolja.

Erősebb szürke háttérárnyék.

Lehet, hogy a papír túl nehéz.

Használjon könnyebb papírt.

Túlzott pöndörödés.

Probléma az adagolással.

A papír túl nedves, rossz
a szemcseiránya, vagy
rövidszemcsés szerkezetű.

Használjon hosszúszemcsés
papírt.

Nyomtasson az egyenes
médiakimeneten keresztül.

Ellenőrizze a nyomtatót, és
győződjön meg róla, hogy a
megfelelő médiatípus van
kiválasztva.

Elakadás, vagy a nyomtató
megsérült.

Kivágások és perforációk.

Ne használjon kivágott vagy
perforált papírt.

Probléma az adagolással.

Gyűrött szélek.

Jó minőségű papírt használjon.

HUWW

Médiahasználati útmutató

47

background image

Megjegyzés

A nyomtató a toner papírba égetésére hőt és nyomást alkalmaz. Ellenőrizze, hogy a
használt festett papírok és előnyomott űrlapok olyan tintával készültek-e, mely elviseli a
nyomtató hőmérsékletét (200°C 0,1 másodpercig).

Ne használjon alacsony hőmérsékletű (pl. bizonyos hőnyomtatási típusokhoz használt)
tintával készült fejléces papírokat.

Ne használjon dombornyomású fejléces papírt.

Ne használjon tintasugaras vagy más, kis hőmérsékleten dolgozó nyomtatókhoz készült
írásvetítő-fóliát. Kizárólag HP LaserJet nyomtatókhoz készült írásvetítő-fóliát használjon.