HP LaserJet 1320 Printer series - Kézi kétoldalas nyomtatás az egyenes médiakimeneti ajtó használatával

background image

Kézi kétoldalas nyomtatás az egyenes médiakimeneti ajtó
használatával

Az alábbiakban a különböző operációs rendszereknek megfelelő útmutatásokat talál.

Windows

1. Nyissa ki az egyenes médiakimeneti ajtót.

2. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai (Windows 2000 és XP rendszerben a Nyomtatási

beállítások) párbeszédpanelt. Az utasításokat lásd itt:

Nyomtató tulajdonságai

(illesztőprogram)

.

3. Az Eszközbeállítások lapon válassza ki a kézi kétoldalas nyomtatás engedélyezését.

4. A Kivitelezés lapon válassza ki a Nyomtatás mindkét oldalra beállítást. Győződjön

meg róla, hogy az Egyenes papírút ki van jelölve.

Megjegyzés

Bizonyos nyomtatófunkciók nem állnak rendelkezésre minden illesztőprogram és minden
operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított funkciókról a nyomtató-
illesztőprogram (Nyomtató tulajdonságai) online súgójában tájékozódhat.

66

4. fejezet Nyomtatási feladatok

HUWW

background image

5. Nyomtassa ki a dokumentumot az elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca)

használatával. Egyszerre mindig csak egy lapot töltsön a nyílásba.

6. Gyűjtse össze a kinyomtatott lapokat, és egyenesítse ki a papírköteget. Úgy fordítsa a

köteget, hogy a lapok nyomtatott oldala lefelé, felső szélük pedig a nyomtató felé
forduljon.

7. Egyenként töltse be a lapokat az elsőbbségi egyenkénti adagolónyílásba (1. tálca), az

első kinyomtatott lappal kezdve. A lapokat nyomtatott oldalukkal lefelé, felső szélükkel
előre töltse be.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 nyomtató)

Megjegyzés

HP LaserJet 1160 nyomtató esetén a Mac OS X rendszer nem támogatja a kétoldalas
nyomtatást.

1. Nyissa ki az egyenes médiakimeneti ajtót.

HUWW

Nyomtatás a papír mindkét oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás)

67

background image

2. Válassza az Irat – Nyomtasd parancsot, és az Elrendezés részen válassza a

Nyomtatás mindkét oldalra beállítást.

3. Válassza az Egyenes papírútnak megfelelő sorrend beállítást.

4. Nyomtassa ki a dokumentumot az elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca)

használatával. Egyszerre mindig csak egy lapot töltsön a nyílásba.

5. Az első oldalak kinyomtatása után vegye ki a maradék papírt az adagolótálcából, és

tegye félre a kézi kétoldalas nyomtatás befejeztéig.

6. Gyűjtse össze a kinyomtatott lapokat, és egyenesítse ki a papírköteget. Úgy fordítsa a

köteget, hogy a lapok nyomtatott oldala lefelé, felső szélük pedig a nyomtató felé
forduljon.

7. Egyenként töltse be a lapokat az elsőbbségi egyenkénti adagolónyílásba (1. tálca), az

első kinyomtatott lappal kezdve.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 series nyomtató)

Megjegyzés

HP LaserJet 1320 series nyomtató esetén a Mac OS X rendszer nem támogatja a kétoldalas
nyomtatást.

1. Nyissa ki az egyenes médiakimeneti ajtót.

2. Ha a Kézi dupla oldali adagolás lehetőség nem jelenik meg, akkor tegye a

következőket:

a. Ellenőrizze, hogy a szoftver Egyedi telepítés lehetőséggel végzett telepítéskor ki

volt-e választva a hp Manual Duplex&Booklet (Classic) (hp Kézi kétoldalas és
füzet (hagyományos)) beállítás.

b. Válassza az Irat – Nyomtasd parancsot, majd a Plug-In Preferences

(Beépülőmodul-beállítások) elemet, és kattintson a jobbra mutató nyílra. A jobbra
mutató nyíl lefelé mutató nyíllá változik, és megjelenik a hp Manual Duplex&Booklet
(hp Kézi kétoldalas és füzet) funkció.

c. Válassza a Print Time Filters (Nyomtatási szűrők) majd a hp Manual

Duplex&Booklet (hp Kézi kétoldalas és füzet) lehetőséget, és kattintson a Save
Settings
(Beállítások mentése) gombra.

d. Válassza a Kézi dupla oldali adagolás, majd a Nyomtatás mindkét oldalra

lehetőséget.

e. Válassza az Alternate output bin is open (straight through paper path)

(Alternatív kiadótálca nyitva (egyenes papírút)) beállítást.

3. Nyomtassa ki a dokumentumot az elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca)

használatával. Egyszerre mindig csak egy lapot töltsön a nyílásba.

4. Az első oldalak kinyomtatása után vegye ki a maradék papírt az adagolótálcából, és

tegye félre a kézi kétoldalas nyomtatás befejeztéig.

5. Gyűjtse össze a kinyomtatott lapokat, és egyenesítse ki a papírköteget. Úgy fordítsa a

köteget, hogy a lapok nyomtatott oldala lefelé, felső szélük pedig a nyomtató felé
forduljon.

6. Egyenként töltse be a lapokat az elsőbbségi egyenkénti adagolónyílásba (1. tálca), az

első kinyomtatott lappal kezdve.

68

4. fejezet Nyomtatási feladatok

HUWW