HP LaserJet 1320 Printer series - Nyomtatás borítékra

background image

Nyomtatás borítékra

Csak lézernyomtatókhoz javasolt borítékokra nyomtasson. További információk:

Nyomtatási

média specifikációi

.

Megjegyzés

A borítékokat egyenként töltse be az elsőbbségi egyenkénti adagolónyílásba (1. tálca).

1. A boríték nyomtatás közbeni felpöndörödésének megakadályozása érdekében nyissa ki

az egyenes médiakimeneti ajtót.

2. A betöltés előtt nyissa ki az elsőbbségi egyenkénti adagolónyílást (1. tálca), és állítsa be

a médiavezetőket a boríték szélességének megfelelően.

HUWW

Nyomtatás borítékra

55

background image

3. Illessze a borítékot nyomtatandó oldalával felfelé fordítva, felső szélét a bal oldali

médiavezetőhöz támasztva a nyíláshoz. Tolja be a borítékot a nyílásba. A nyomtató
kissé behúzza a borítékot, majd leáll.

Megjegyzés

Ha a boríték nyílása a rövid oldal felé néz, azzal az oldallal előre kell a nyomtatóba betölteni.

4. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai (Windows 2000 és XP rendszerben a Nyomtatási

beállítások) párbeszédpanelt. Az utasításokat lásd itt:

Nyomtató tulajdonságai

(illesztőprogram)

.

5. Válassza ki a Boríték médiatípust a Papír/minőség lapon vagy a Papír lapon (néhány

Mac illesztőprogramnál a Paper Type/Quality (Papírtípus/minőség) lapon).

Megjegyzés

Bizonyos nyomtatófunkciók nem állnak rendelkezésre minden illesztőprogram és minden
operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított funkciókról a nyomtató-
illesztőprogram (Nyomtató tulajdonságai) online súgójában tájékozódhat.

6. Nyomtassa ki a dokumentumot.

A kézi betöltéssel végzett nyomtatásról itt olvashat:

Kézi adagolás

.

56

4. fejezet Nyomtatási feladatok

HUWW