HP LaserJet 1320 Printer series - Macintosh rendszernél felmerülő általános problémák

background image

Macintosh rendszernél felmerülő általános problémák

Válassza ki azt pontot, amelyik a legjobban megközelíti a problémát:

A Kiválasztónál felmerülő problémák

Nyomtatási hibák

USB-problémák

Problémák OS X rendszerben

A Kiválasztónál felmerülő problémák

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

A Kiválasztóban nem jelenik
meg a LaserWriter ikon.

(HP LaserJet 1320 series
nyomtató)

A szoftver nem megfelelően lett
telepítve.

A LaserWriter 8
illesztőprogramnak a Mac OS
operációs rendszer részeként
jelen kell lennie. Győződjön
meg róla, hogy a LaserWriter
illesztőprogram
a rendszermappa Bővítmények
almappájában található. Ha
nincs így, telepítse a
LaserWriter illesztőprogramot a
Mac OS CD-ről.

A HP LaserJet nyomtató ikonja
nem jelenik meg az Eszközök
között.

(HP LaserJet 1160 nyomtató)

A szoftver nem megfelelően lett
telepítve.

Telepítse újra a szoftvert.

A nyomtató neve nem jelenik
meg a nyomtatók listáján.

Győződjön meg róla, hogy a
kábelek megfelelően
csatlakoznak, a nyomtató be
van kapcsolva, és világít
az Üzemkész jelzőfény.

Ellenőrizze, hogy telepítve van-
e a nyomtató illesztőprogramja.

Győződjön meg róla, hogy a
megfelelő illesztőprogram lett
kiválasztva a Kiválasztóban.

HP LaserJet 1160 nyomtatóhoz
a HP LaserJet
illesztőprogramot használja.

HP LaserJet 1320 series
nyomtatóhoz a LaserWriter 8
illesztőprogramot használja.

Nem fut le a nyomtató
automatikus beállítása annak
ellenére, hogy az a
Kiválasztóban ki lett választva.

(HP LaserJet 1320 series
nyomtató)

Telepítse újra a nyomtató
szoftverét.

Válasszon másik PPD-t.

HUWW

Macintosh rendszernél felmerülő általános problémák

97

background image

Nyomtatási hibák

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

Nem lehet használni
a számítógépet, amíg
a nyomtató nyomtat.

Nem lett kiválasztva
a háttérben történő nyomtatás.

LaserWriter 8.3

Kapcsolja be a háttérben
történő nyomtatást
a Kiválasztóban. Az
állapotüzenetek ettől kezdve át
lesznek irányítva a Print
Monitorra, lehetővé téve
a számítógéppel történő
folyamatos munkavégzést
azalatt, amíg a számítógép a
nyomtatónak küldendő adatok
feldolgozását végzi.

LaserWriter 8.4 és újabb
verziók

Kapcsolja be a háttérben
történő nyomtatást az Irat,
Nyomtasd az íróasztalt,
Háttérnyomtatás beállítással.

Egy beágyazott PostScript
(EPS) fájl nem a megfelelő
fonttal nyomtatódik ki.

Ez a probléma előfordul
néhány szoftveralkalmazásnál.

Próbálja meg letölteni az EPS-
fájl által tartalmazott fontokat a
nyomtatóra még a nyomtatás
megkezdése előtt.

Küldje el a fájlt bináris kódolás
helyett ASCII-formátumban.

A dokumentum nem
nyomtatódik ki New York,
Geneva vagy Monaco fontokkal.

Válassza ki az Opciókat az
Oldalbeállítás
párbeszédpanelen a
helyettesítő fontok
kiválasztásának
megszüntetéséhez.

USB-problémák

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

Nem lehet nyomtatni harmadik
fél USB-kártyájáról.

Ez a hiba akkor jelentkezik, ha
nem telepítették a USB-
nyomtatók szoftverét.

Harmadik fél USB-kártyájának
használata esetén szükség
lehet az Apple USB-kártya
támogató szoftverére. Ennek
legfrissebb verziója letölthető
az Apple webhelyéről.

98

6. fejezet Problémamegoldás

HUWW

background image

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

Az USB-portra csatlakozó HP
LaserJet nyomtató nem jelenik
meg az Eszközök között.

Ezt a problémát szoftver- és
hardverösszetevő is okozhatja.

Hibakeresés a szoftverben

Ellenőrizze, hogy a
Macintosh támogatja-e az
USB-rendszert.

Ellenőrizze, hogy Mac OS
8.6 vagy újabb operációs
rendszer fut-e a
számítógépen.

Hibakeresés a hardverben

Ellenőrizze, hogy a
nyomtató bekapcsolt
állapotban van-e.

Győződjön meg róla, hogy
a USB-kábel megfelelően
csatlakozik.

Ellenőrizze, hogy a
megfelelő, nagysebességű
USB-kábelt használja-e.

Győződjön meg róla, hogy
nincs-e túl sok USB-
eszköz a sorban, amelyek
a láncból kapják az
elektromos táplálást.
Válassza le az összes
eszközt a láncról, és
csatlakoztassa a kábelt
közvetlenül a gazdagép
USB-portjára.

Ellenőrizze, hogy nincs-e
kettőnél több táp nélküli
USB-elosztó egy sorban a
láncon. Válassza le az
összes eszközt a láncról,
és csatlakoztassa a kábelt
közvetlenül a gazdagép
USB-portjára.

Megjegyzés

Az iMac billentyűzet is táp
nélküli USB-elosztó.

A LaserWriter illesztőprogram
nem jelenít meg USB-
eszközöket a Kiválasztóban.

HP LaserJet 1320 series
nyomtató telepítéséhez
használja az Apple Desktop
segédprogramot.

USB-problémák (folytatás)

HUWW

Macintosh rendszernél felmerülő általános problémák

99

background image

Problémák OS X rendszerben

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

A nyomtató funkciói nem
elérhetőek.

Nem megfelelő PPD lett
kiválasztva a nyomtató számára.

A következők szerint
ellenőrizze, hogy melyik PPD
lett kiválasztva:

A Nyomtatás
párbeszédpanelen kattintson
az Summary (Összegzés)
sorra. Győződjön meg róla,
hogy a „PPD for:” (PPD a
következő számára) beállítás
megfelelő.

Amennyiben a PPD-beállítás
nem megfelelő, törölje
a nyomtatót a
Nyomtatóközpontból, és vegye
fel újra. Elképzelhető, hogy a
PPD-t kézzel kell kiválasztania.

OS X v10.2 rendszerben a
nyomtató nem használja a
„Rendezvous” (mDNS) funkciót.

Lehet, hogy frissítenie kell a
belső HP Jetdirect kártyát
olyan verzióra, amely
támogatja a Rendezvous
funkciót.

A 2. tálca nem jelenik meg
telepített opcióként, pedig be
van építve.

(csak HP LaserJet 1320 series
nyomtató esetén)

A telepíthető opciók kézi
kiválasztásának lehetőségét
csak a Mac OS X v10.2 és az
újabb verziók támogatják.

100

6. fejezet Problémamegoldás

HUWW