HP LaserJet 1320 Printer series - Vezetékes hálózat beállítási problémáinak megoldása

background image

Vezetékes hálózat beállítási problémáinak megoldása

Ha a számítógép nem találja meg a HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn vagy
HP LaserJet 1320nw nyomtatót, az alábbi módon járjon el:

1. Ellenőrizze, jól vannak-e csatlakoztatva a kábelek. Az alábbi kábelek csatlakozásait

ellenőrizze:

Tápkábel

A nyomtató és az elosztó vagy kapcsoló közötti kábelek

Az elosztó vagy kapcsoló és a számítógép közötti kábelek

A modembe vagy internetes csatlakozás kábelei, ha van ilyen

2. Ellenőrizze az alábbi eljárással, jól működnek-e a számítógép hálózati csatlakozásai

(csak Windows rendszerben):

Kattintson duplán a Hálózati helyek vagy a Hálózatok ikonra a Windows asztalán.

Kattintson a Teljes hálózat hivatkozásra.

Kattintson az Entire Contents (Teljes tartalom) hivatkozásra.

Kattintson duplán az egyik hálózatikonra, és nézze meg, megjelenik-e valamilyen
eszköz.

3. Ellenőrizze az alábbi eljárással, hogy aktív-e a hálózati kapcsolat:

Nézze meg a hálózati jelzőfényt a nyomtató hátulján lévő (RJ-45 típusú) hálózati
porton.

Ha a jelzőfények egyike folyamatosan világít, akkor él a kapcsolat a nyomtató és a
hálózat között.

Ha egyik jelzőfény sem világít, akkor ellenőrizze a nyomtatóból az átjáróba,
kapcsolóba vagy elosztóba vezető kábel csatlakozásait.

Ha a csatlakozások rendben vannak, akkor kapcsolja ki a nyomtatót legalább
10 másodpercre, majd kapcsolja be újra.

126

6. fejezet Problémamegoldás

HUWW

background image

4. Nyomtasson hálózati konfigurációs oldalt a nyomtató hátulján lévő Visszaállítás gomb

megnyomásával.

A hálózati konfigurációs oldalon nézze meg, nullától eltérő IP-címet kapott-e a
nyomtató.

Ha nem érvényes, nullától eltérő IP-cím szerepel a hálózati konfigurációs oldalon,
akkor állítsa vissza a belső HP Jetdirect nyomtatószerver gyári alapértékeit. A belső
HP Jetdirect nyomtatószerver hideg visszaállítása érdekében kapcsolja ki a
nyomtatót, majd úgy kapcsolja be, hogy közben lenyomva tartja a hátulján a
Visszaállítás gombot. A gombot egészen addig tartsa lenyomva, míg a nyomtató
üzemkész állapotba nem lép (ez 5–30 másodpercig tarthat).

Miután a nyomtató üzemkész állapotba lépett, várjon két percet, majd nyomtasson
újabb hálózati konfigurációs oldalt. Nézze meg, kapott-e a nyomtató érvényes IP-
címet.

Ha ismét csak nullákból álló IP-cím jelenik meg,

Forduljon a HP ügyfélszolgálatához

.

HUWW

Vezetékes hálózat beállítási problémáinak megoldása

127

background image

128

6. fejezet Problémamegoldás

HUWW

background image

A