HP LaserJet 1320 Printer series - Tárgymutató

background image

Tárgymutató

Jelek és számok

1. tálca (elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás) 5
10/100 hálózati és vezeték nélküli nyomtatószerverek

156

2. tálca (fő adagolótálca) 7

A

adagolótálca

betöltés az elsőbbségi egyenkénti adagolónyílásba

(1. tálca) 54

elsőbbségi egyenkénti 5, 7
fő 5
fő (2. tálca) 7
média betöltése 54

adagolótálcák

elakadás elhárítása 116

ajtó

egyenes médiakimeneti ajtó 5

akusztika 131
állapotjelző lámpák 91
Állapot lap (HP eszköztár) 32
áttekintés, nyomtató 5
automatikus kétoldalas nyomtatás 61
automatikus kétoldalas nyomtatási útvonal

elakadás elhárítása 122

automatikus kétoldalas nyomtatási útvonal hátsó ajtaja

5

B

be/ki kapcsoló 5
beállítások

alapértelmezések megváltoztatása (Windows 98,

2000, Me) 13

alapértelmezések megváltoztatása (Windows XP)

13

megváltoztatás csak az aktuális alkalmazás

számára 12

beállítások, nyomtatási minőség 44
beépített webszerver

áttekintés 16
Configuration (Konfiguráció) oldal 37
eseménynapló 37
eszközállapot 37
használat 36
információs oldalak kinyomtatása 37
Information (Információ) lap 37
kellékek állapota 37

kellékek rendelése 38
Networking (Hálózat) lap 38
Product Registration (Termékregisztráció) 38
Settigs (Beállítások) lap 37
terméktámogatás 38

belső HP Jetdirect hálózati port

hely 5

Bluetooth vezeték nélküli technológia 39
borítékok

nyomtatás 55
útmutató a használathoz 48

bővített garancia 169

C

címkék

nyomtatás 57
útmutató a használathoz 48

CS

csatlakoztatás a hálózatra 24
csere

felvevőhenger 77
lapelválasztó 84

cserealkatrészek 155
csonka szöveg 104

D

demóoldal 30
DIMM

bővítés 161
eltávolítás 164
tesztelés 164

Dokumentáció lap (HP eszköztár) 33
duplex (kétoldalas) nyomtatás

automatikus 61
kézi 63

E

EconoMode 45
egyedi méretű média, nyomtatás 59
egyenes médiakimenet

elakadás elhárítása 120
kézi kétoldalas nyomtatás 66

egyenes médiakimeneti ajtó 5
elakadás

elhárítás 114

elakadt lap eltávolítása 114

HUWW

Tárgymutató

173

background image

elhárítás, elakadások 114
előnyomott űrlapok

útmutató a használathoz 50

elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca)

áttekintés 7
betöltés 54
hely 5

Energy Star 144
Eszköztár 15
EWS 16, 36

F

FCC-kompatibilitás 139
fedél

nyomtatópatron 5

fejléces

útmutató a használathoz 50

fejléces papír, nyomtatás 58
felhasznált anyagok biztonsági adatlapja (MSDS -

material safety data sheet) 147

felső kiadótálca

kézi kétoldalas nyomtatás 63

felvevőhenger

csere 77
tisztítás 83

Figyelmeztető jelzőfény 5
fő adagolótálca

hely 5

fő adagolótálca (2. tálca)

betöltés 54
médiaút 7

füzet, nyomtatás 70

G

garancia

bővített 169
nyomtatópatron 152
termék 149

gomb, Indítás 5
gomb, Törlés 5
grafika

hiányzó 104
rossz minőség 105

H

hálózat

portok 24

Hálózat ablak (HP eszköztár) 34
hálózati konfigurációs oldal 30
hálózati port, belső HP Jetdirect

hely 5

használat, HP nyomtatópatronok 157
hiányzó grafika 104
hiányzó szöveg 104
Hibaelhárítás lap (HP eszköztár) 32

hibák.

PostScript 101
szoftver 106

hibakeresés

a nyomtatott oldal eltér a képernyőn megjelenttől

104

csonka szöveg 104
demóoldal 89
ferde oldal 112
függőlegesen ismétlődő hibák 111
függőleges vonalak 109
gyűrődés 113
halvány vagy elmosódott nyomat 108
hiányos szöveg 104
hiányzó grafika vagy szöveg 104
hibás karakterek 111
HP eszköztár 31
hullámok 112
kapcsolat a HP ügyfélszolgálatával 90
kihagyások 109
kinyomtatott oldal és az elvárások 90
Macintosh nyomtatási problémák 97
Macintosh rendszernél felmerülő általános

problémák 97

megoldások 88
nedves toner 111
nyomtatási minőség 89
nyomtató-számítógép kommunikáció 89
nyomtatószoftver-problémák 106
nyomtatótelepítés 88
papírkezelési problémák 102
PostScript hibák 101
pöndörödés 112
ráncok 113
rossz grafikai minőség 105
szürke háttér 110
tonerelkenődések 110
tonerszemcsék 108
tonerszóródás a körvonalak mentén 113
üres oldalak 104
Üzemkész jelzőfény 88

hivatkozások felhasználói útmutatók 2
hozzáférés, nyomtatópatron 10
HP eszköztár

Állapot lap 32
Dokumentáció lap 33
Hálózat ablak 34
Hibaelhárítás lap 32
megtekintés 31
nyomtatóbeállítások 34
Vészjelzések lap 33

I

IEEE 802.11b/g szabvány 39
Indítás gomb 5
Indítás jelzőfény 5
információ, hivatkozások kiválasztott témákhoz 2

174

Tárgymutató

HUWW

background image

Information (Információ) lap (beépített webszerver) 37
írásvetítő-fólia

nyomtatás 57
útmutató a használathoz 48

J

javítás

hardverszerviz 168
kapcsolatfelvétel a HP-vel 171

javítás, nyomtatási minőség 108
jelzőfények

állapotjelző lámpák 91
Figyelmeztető 5
Indítás 5
Nyomtatópatron 5
Üzemkész 5
Vezeték nélküli 5

K

kábel

párhuzamos 23
USB 22

kapcsolatfelvétel a HP-vel 171
kapcsoló, tápellátás 5
kartonlap

nyomtatás 59
útmutató a használathoz 50

kellékállapot-oldal 30
kellékek rendelése 154
kétoldalas nyomtatás

automatikus 61
kézi 63

kétoldalas nyomtatási útvonal, automatikus

elakadás elhárítása 122

kézi adagolásos nyomtatás 42
kézi kétoldalas nyomtatás 63
kiadótálca, felső

kézi kétoldalas nyomtatás 63

kimeneti tálca

elakadás elhárítása 119

kiválasztás

média 52
papír 52

konfiguráció

HP LaserJet 1160 nyomtató 3
HP LaserJet 1320n nyomtató 4
HP LaserJet 1320nw nyomtató 4
HP LaserJet 1320 nyomtató 3
HP LaserJet 1320tn nyomtató 4

konfigurációs oldal 30
környezeti specifikációk 130
környezetvédelmi program 144

L

lapelválasztó cseréje 84
licenc, szoftver 151

M

Macintosh

általános problémák 97
hibakeresés 97
nyomtatási hibák 98
PPD-k 18
szoftver 17

média

betöltés 54
elakadások elhárítása 114
javasolt 52
kerülendő típusok 52
kézi nyomtatás 42
nyomtatás egyedi méretű médiára 59
nyomtatási minőség optimalizálása az egyes

médiatípusoknál 46

támogatott méretek 19
típusok, melyek károsíthatják a nyomtatót 53
útmutató a használathoz 47
választás 52

média betöltése

250 lapos papíradagoló (2. vagy 3. tálca) 54
elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca) 54

médiakimenet, egyenes 8
médiaméret-választó az automatikus kétoldalas

nyomtatáshoz 5

médiatámaszték 5
médiaút

tisztítás 76

médiautak

áttekintés 7
egyenes médiakimenet 8
elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca) 7
fő adagolótálca (2. tálca) 7
kimeneti tálca 9

médiavezetők

elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca) 7
fő adagolótálca (2. tálca) 7

memória

bővítés 161

méret, média 19

N

nehéz média, útmutatás a használathoz 50
Networking (Hálózat) lap (beépített webszerver) 38
n-szeres nyomtatás 69

NY

nyílás

elsőbbségi egyenkénti adagoló 5

nyomtatás

a papír mindkét oldalára (automatikus) 61
a papír mindkét oldalára (kézi) 63
borítékok 55
címkék 57
demóoldal 30
egyedi méretű média 59

HUWW

Tárgymutató

175

background image

fejléces 58
füzet 70
hálózati konfigurációs oldal 30
írásvetítő-fólia 57
kartonlap 59
kellékállapot-oldal 30
kézi adagolás 42
konfigurációs oldal 30
n oldal 69
több oldal nyomtatása egyetlen lapra 69
űrlapok, előnyomott 58
visszavonás 43
vízjelek 71

nyomtatási beállítások megváltoztatása 13
nyomtatási minőség

beállítások 44
EconoMode 45
ferde oldal 112
függőlegesen ismétlődő hibák 111
függőleges vonalak 109
gyűrődés 113
halvány vagy elmosódott nyomat 108
hibás karakterek 111
hullámok 112
kihagyások 109
nedves toner 111
optimalizálás médiatípusok szerint 46
pöndörödés 112
ráncok 113
szürke háttér 110
tonerelkenődések 110
tonerszemcsék 108
tonerszóródás a körvonalak mentén 113

nyomtatási minőség beállításai 44
nyomtatási minőség optimalizálása az egyes

médiatípusoknál 46

nyomtató

áttekintés 5
Eszköztár 15
konfigurációk 3
portok 21
specifikációk 129
szoftver 11
szoftverproblémák 106
tisztítás 74
vezérlőpult 6
visszacsomagolás 170

nyomtató, specifikációk 135
nyomtatóbeállítások

HP eszköztár 34

nyomtató-illesztőprogram

Macintosh 17
telepítés 11
Windows 15

nyomtató-illesztőprogramok

letöltési helyek 2

nyomtatóinformációs oldalak

demóoldal 30
hálózati konfigurációs oldal 30
kellékállapot-oldal 30
konfigurációs oldal 30

nyomtatópatron

ajtó 5
csere 159
garancia 152
hová kell visszavinni újrahasznosításra 145
hozzáférés 10
HP nyomtatópatronok használata 157
tárolás 157
toner újraelosztása 158
várható élettartam 157

Nyomtatópatron jelzőfény 5
nyomtatópatron környezete

elakadás elhárítása 114
tisztítás 74

Nyomtató tulajdonságai

megnyitás 12
online súgó 14

O

online súgó, Nyomtató tulajdonságai 14

P

papír

használat 47
problémák és megoldások 47
támogatott méretek 19
választás 52

papírkezelési problémák 102
papírvezetők

elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca) 7
fő adagolótálca (2. tálca) 7

párhuzamos kábel, csatlakoztatás 23
párhuzamos port

hely 5

port, párhuzamos

hely 5

port, USB

hely 5

PostScript, hibák 101
PPD-k 18

R

regisztráció

beépített webszerver 38

rendelés, kellékek és tartozékok 154

S

Settings (Beállítások) lap (beépített webszerver) 37

176

Tárgymutató

HUWW

background image

specifikációk

akusztika 131
elektromos 132
fizikai 134
használható portok 137
kapacitás és teljesítményadatok 135
környezetvédelem 130
média 19
memória 136

SZ

szabályozó nyilatkozatok

Kanadai DOC-előírások 142
Koreai EMI-nyilatkozat 142
lézerbiztonsági nyilatkozat, Finnország 143
megfelelőségi nyilatkozatok 140

szerviz

hardver 168
kapcsolatfelvétel a HP-vel 171

szoftver

letöltési helyek 2
Macintosh 17
nyomtató-illesztőprogramok, Macintosh 17
problémák 106
szoftverlicenc-szerződés 151
támogatott operációs rendszerek 11
telepítés 11
Windows 15
Windows-nyomtatóillesztők 15

szöveg

csonka 104
hiányzó 104

T

takarékoskodás a tonerrel 157
tálca

elsőbbségi egyenkénti adagoló 5
fő adagoló 5

tálcák, adagoló

elakadás elhárítása 116

támogatás, webhelyek 2
támogatott operációs rendszerek 11
tápcsatlakozó-aljzat 5
tápkapcsoló 5
tartozékok rendelése 154
tisztítás

felvevőhenger 83
médiaút 76
nyomtató 74
nyomtatópatron környezete 74

toner

elkenődött 110
kevés 108
megtakarítás 157

nedves toner 111
nyomtatópatron cseréje 159
nyomtatópatron-fedél 5
nyomtatópatron környezetének tisztítása 74
nyomtatópatronok tárolása 157
szemcsék 108
tonerszóródás a körvonalak mentén 113
újraelosztás 158

tonermegtakarítás 157
toner újraelosztása 158
több oldal, nyomtatás egyetlen lapra 69
törlés, nyomtatási feladat 43
Törlés gomb 5

U

újrahasznosítás

hová kell a patronokat visszavinni 145
HP nyomtatókellék-visszajutatási és -

újrahasznosítási program 145

USB

USB-kábel csatlakoztatása 22

USB-port

hely 5

Ü

üres oldalak 104
Üzemkész jelzőfény 5
űrlapok, nyomtatás 58

V

választás

média 52
papír 52

várható élettartam, nyomtatópatron 157
Vészjelzések lap (HP eszköztár) 33
vezérlőpult 6
Vezeték nélküli jelzőfény 5
vezeték nélküli nyomtatás

Bluetooth 39
IEEE 802.11b/g szabvány 39

vezeték nélküli nyomtatószerverek 156
vezetők, média

elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca) 7
fő adagolótálca (2. tálca) 7

visszacsomagolás, nyomtató 170
vízjelek, nyomtatás 71

W

web alapú támogatás 2
webszerver, beépített 36

HUWW

Tárgymutató

177

background image

178

Tárgymutató

HUWW

background image
background image

www.hp.com

Q5927-90926

*Q5927-90926*

*Q5927-90926*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.