HP LaserJet 1320 Printer series Žinynas

background image

Naudojimas

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijų
spausdintuvai

Vartotojo vadovas

background image

Informacija apie autorines teises

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti be iš anksto gauto
raštiško sutikimo draudžiama, išskyrus
autorinių teisių įstatymo apibrėžtais atvejais.

Gaminio Nr.: Q5927-90938

Edition 1, 09/2004 m. sausio mėn.

Čia pateikta informacija gali būti keičiama
be perspėjimo.

Vienintelės HP produktams bei
paslaugoms suteiktos garantijos yra aiškiai
nurodytos tokių produktų bei paslaugų
dokumentacijoje. Jokia kita šiame vadove
pateikta informacija negali būti suprantama
kaip papildoma garantija. HP neprisiima
atsakomybės už technines ar redagavimo
klaidas, galinčias pasitaikyti šiame vadove.

Prekyženkliai ir jų savininkai

Microsoft

®

, Windows

®

, ir Windows NT

®

yra

JAV registruotieji „Microsoft Corporation“
prekyženkliai.

Energy Star

®

ir Energy Star

®

logotipas yra

JAV registruotieji JAV Aplinkosaugos
Agentūros (ang. - United States
Environmental Protection Agency) ženklai.

PostScript

®

yra registruotasis „Adobe

Systems Incorporated“ prekyženklis.

Bluetooth

®

yra registruotasis prekyženklis,

kurį bendrovė „Hewlett-Packard“ naudoja
pagal licenciją.

Java™ yra JAV registruotasis „Sun
Microsystems Inc.“ prekyženklis.

UNIX

®

yra registruotasis „The Open Group“

prekyženklis.

Linux

®

yra JAV registruotasis bendrovės

„Linus Torvalds“ prekyženklis.

background image

Turinys

1 Pagrindinė informacija apie spausdintuvą

Trumpa informacijos šaltinių apžvalga ......................................................................................2

Tvarkyklės, programinė įranga ir pagalba internete ...........................................................2
Vartotojo vadovo nuorodos .................................................................................................2
Kur ieškoti daugiau informacijos? .......................................................................................2

Spausdintuvo konfigūracijos .....................................................................................................3

HP LaserJet 1160 spausdintuvas .......................................................................................3
HP LaserJet 1320 spausdintuvas .......................................................................................3
HP LaserJet 1320n spausdintuvas .....................................................................................4
HP LaserJet 1320tn spausdintuvas ....................................................................................4
HP LaserJet 1320nw spausdintuvas ..................................................................................4

Spausdintuvo sandara trumpai .................................................................................................5
Spausdintuvo derinimo pultas ...................................................................................................6
Spausdinimo medžiagos keliai ..................................................................................................7

Vieno lapo įvesties anga (1 dėklas) ....................................................................................7
Pagrindinis įvesties dėklas (2 dėklas) ................................................................................7
Tiesioginės išvesties kelias ................................................................................................8
Išvesties dėtuvė ..................................................................................................................9

Spausdinimo kasetės išėmimas ..............................................................................................10
Spausdintuvo programinė įranga ............................................................................................11

Palaikomos operacinės sistemos .....................................................................................11
Spausdintuvo programinės įrangos diegimas ..................................................................11
Spausdintuvo savybės (tvarkyklė) ....................................................................................12
Spausdinimo parametrų pirmenybės tvarka .....................................................................13
Operatyvioji pagalba, susijusi su spausdintuvo savybėmis .............................................14

Programinė įranga Windows operacinei sistemai ...................................................................15

Spausdintuvo tvarkyklės ...................................................................................................15
Kartu su spausdintuvu pateiktos tvarkyklės .....................................................................15
HP toolbox ........................................................................................................................15
Įdėtasis tinklo serveris ......................................................................................................16

Programinė įranga, skirta Macintosh kompiuteriams ..............................................................17

HP LaserJet 1160 spausdintuvas .....................................................................................17
HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas .........................................................................18
"PostScript" spausdintuvų aprašymo failai .......................................................................18

Spausdinimo medžiagos specifikacijos ..................................................................................19

Palaikomi medžiagos formatai .........................................................................................19

2 Spausdintuvo jungtys

USB jungtys .............................................................................................................................22

USB laido prijungimas ......................................................................................................22

Lygiagrečiosios jungtys ...........................................................................................................23

Lygiagrečiojo laido prijungimas ........................................................................................23

Tinklo jungtys ..........................................................................................................................24

Prijungimas prie tinklo ......................................................................................................25

Belaidės jungtys ......................................................................................................................27

LTWW

iii

background image

3 Spausdintuvo valdymas

Spausdintuvo informacijos puslapiai .......................................................................................30

Bandomasis puslapis ........................................................................................................30
Konfigūracijos puslapis .....................................................................................................30
Eksploatacinių medžiagų būklės puslapis ........................................................................30
Tinklo konfigūracijos puslapis ...........................................................................................30

"HP toolbox" programos naudojimas ......................................................................................31

Palaikomos operacinės sistemos .....................................................................................31
Palaikomos naršyklės .......................................................................................................31
Kaip peržiūrėti "HP toolbox" programą Windows operacinėje sistemoje? .......................31
Kaip peržiūrėti "HP toolbox" programą "Mac" operacinėje sistemoje? ............................32
"HP toolbox" skyriai ..........................................................................................................32
Kitos nuorodos ..................................................................................................................32
Būklės skirtukas ................................................................................................................32
Gedimų aptikimo ir šalinimo skirtukas ..............................................................................33
Įspėjimų skirtukas .............................................................................................................33
Dokumentacijos skirtukas .................................................................................................33
Specialus spausdintuvo parametrų nustatymo langas .....................................................34
Tinklo langas .....................................................................................................................34

Įdėtojo tinklo serverio naudojimas ...........................................................................................35

Kaip atidaryti įdėtąjį tinklo serverį? ...................................................................................35
Informacijos skirtukas .......................................................................................................36
Nustatymų skirtukas .........................................................................................................36
Tinklo nustatymų skirtukas ...............................................................................................36
Kitos nuorodos ..................................................................................................................37

Belaidis spausdinimas .............................................................................................................38

IEEE 802.11b/g standartas ...............................................................................................38
"Bluetooth" technologija ....................................................................................................38

4 Spausdinimo užduotys

Rankinis padavimas ................................................................................................................40
Spausdinimo užduoties atšaukimas ........................................................................................41
Spausdinimo kokybės nustatymų apžvalga ............................................................................42
"EconoMode" (dažų tausojimo režimo) naudojimas ...............................................................43
Spausdinimo kokybės optimizavimas pagal medžiagos tipus ................................................44
Spausdinimo medžiagos naudojimo nurodymai .....................................................................45

Popierius ...........................................................................................................................45
Lipdukai ............................................................................................................................46
Skaidrės ............................................................................................................................46
Vokai .................................................................................................................................46
Kortelės ir sunki spausdinimo medžiaga ..........................................................................48
Firminiai blankai ir išankstinės formos ..............................................................................48

Popieriaus ir kitų spausdinimo medžiagų pasirinkimas ..........................................................50

HP spausdinimo medžiaga ...............................................................................................50
Medžiagos, kurių negalima naudoti ..................................................................................50
Medžiagos, galinčios sugadinti spausdintuvą ..................................................................51

Spausdinimo medžiagų įdėjimas į dėklus ...............................................................................52

Vieno lapo įvesties anga (1 dėklas) ..................................................................................52
250 lapų įvesties dėklas (2 dėklas arba papildomas 3 dėklas) ........................................52

Spausdinimas ant vokų ...........................................................................................................53
Spausdinimas ant skaidrių ir lipdukų .......................................................................................55
Spausdinimas ant firminių blankų ir išankstinių formų. ...........................................................56
Spausdinimas ant nestandartinio formato medžiagos ir kortelių ............................................57
Automatinis dvipusis spausdinimas ........................................................................................59

Windows ...........................................................................................................................59

iv

LTWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................60
Mac OS X .........................................................................................................................60

Spausdinimas ant abiejų popieriaus pusių (rankinis dvipusis spausdinimas) ........................61

Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinę išvesties dėtuvę ...........................61
Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinę išvesties dėtuvę ...........................64

Kelių puslapių spausdinimas ant vieno popieriaus lapo ("n viename" spausdinimas) ...........67
Bukletų spausdinimas .............................................................................................................68
Vandens ženklų spausdinimas ...............................................................................................69

5 Priežiūra

Spausdintuvo valymas ............................................................................................................72

Spausdinimo kasetės srities valymas ...............................................................................72
Spausdinimo medžiagos kelio valymas ............................................................................74

Griebimo ritinėlio keitimas .......................................................................................................75
Griebimo ritinėlio valymas .......................................................................................................81
Spausdintuvo atskyrimo plokštės keitimas .............................................................................82

6 Problemų sprendimas

Sprendimo paieška .................................................................................................................86

1 žingsnis: ar spausdintuvas teisingai įjungtas? .............................................................86
2 žingsnis: ar lemputė "pasiruošęs" įsižiebusi? ...............................................................86
3 žingsnis: ar galite išspausdinti bandomąjį puslapį? .....................................................87
4 žingsnis: ar tinkama spausdinimo kokybė? ..................................................................87
5 žingsnis: ar yra spausdintuvo ryšys su kompiuteriu? ...................................................87
6 žingsnis: ar išspausdintas puslapis atrodo taip, kaip norite? .......................................88
Kontaktiniai HP adresai ....................................................................................................88

Būklės rodikliai ........................................................................................................................89
Bendrosios Macintosh problemos ...........................................................................................95
"PostScript" klaidų aptikimas ir šalinimas .............................................................................100
Popieriaus apdorojimo problemos ........................................................................................101

Įstrigęs popierius ............................................................................................................101
Išspausdinta įžambiai (kreivai) .......................................................................................101
Spausdintuvas įtraukia daugiau nei vieną lapą vienu metu ...........................................101
Spausdintuvas neįtraukia medžiagos iš įvesties dėklo ..................................................102
Spausdintuvas susuko spausdinimo medžiagą .............................................................102
Išspausdinta medžiaga neišvedama į teisingą vietą ......................................................102
Spausdinimas vyksta labai lėtai .....................................................................................102

Išspausdintas lapas kitoks, nei parodytas ekrane ................................................................103

Atspausdintas tekstas yra iškraipytas, klaidingas ar neužbaigtas .................................103
Trūksta grafinių vaizdų, teksto arba lapai tušti ...............................................................103
Puslapio formatas yra kitoks, nei išspausdinus kitu spausdintuvu ................................104
Grafinio vaizdo kokybė ...................................................................................................104

Spausdintuvo programinės įrangos problemos ....................................................................105
Kaip pagerinti spausdinimo kokybę? ....................................................................................107

Atspaudas per šviesus ar išblukęs .................................................................................107
Dažų taškeliai .................................................................................................................107
Praleistos (tuščios) vietos ...............................................................................................108
Vertikalios linijos .............................................................................................................108
Pilkas fonas ....................................................................................................................109
Dažų dėmės ....................................................................................................................109
Netaisyklingos dažų dėmės ............................................................................................110
Vertikalūs pasikartojantys defektai .................................................................................110
Neteisingos formos ženklai .............................................................................................111
Atspaudas įžambus ........................................................................................................111
Išlenktas arba banguotas atspaudas ..............................................................................112

LTWW

v

background image

Susiraukšlėjęs (suglamžytas) atspaudas .......................................................................112
Išsklaidyti dažai ...............................................................................................................113

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas ..................................................................114

Spausdinimo kasetės sritis .............................................................................................114
Įvesties dėklai .................................................................................................................116
Išvesties dėtuvė ..............................................................................................................119
Tiesioginės išvesties kelias ............................................................................................120
Automatinis dvipusio spausdinimo kelias .......................................................................122

Įdiegimo tinkle problemos .....................................................................................................126

Priedas A Spausdintuvo specifikacija

Aplinkosaugos duomenys .....................................................................................................130
Akustiniai duomenys .............................................................................................................131
Elektriniai duomenys .............................................................................................................132
Fiziniai duomenys .................................................................................................................134
Spausdintuvo talpa ir kiti nominalūs dydžiai .........................................................................135
Atminties specifikacija ...........................................................................................................136
Prievadai ...............................................................................................................................137

Priedas B Kontrolės informacija

FCC suderinamumas ............................................................................................................139
Pareiškimas apie atitikimą direktyvoms ................................................................................140
Kontrolės informacija .............................................................................................................142

Pareiškimas apie lazerio saugumą .................................................................................142
Kanados DOC taisyklės ..................................................................................................142
Pareiškimas apie Korėjos EMI .......................................................................................142
Pareiškimas dėl lazerio saugumo Suomijai ....................................................................143

Aplinkos apsaugos programa ...............................................................................................144

Aplinkos apsauga ...........................................................................................................144
Ozono gamyba ...............................................................................................................144
Energijos sunaudojimas .................................................................................................144
Dažų sunaudojimas ........................................................................................................144
Popieriaus naudojimas ...................................................................................................144
Plastmasinės dalys .........................................................................................................144
HP LaserJet spausdinimo medžiagos ............................................................................145
Informacija apie HP spausdinimo medžiagų grąžinimo ir perdirbimo programą ...........145
Popierius .........................................................................................................................145
Gaminio gamybai nenaudotos medžiagos .....................................................................145
Kur gauti daugiau informacijos? .....................................................................................146

Medžiagų saugos duomenų lapas ........................................................................................147

Priedas C Garantija ir licencijavimas

"Hewlett-Packard" ribota garantija ........................................................................................149
"Hewlett-Packard" programinės įrangos licencijavimo sutartis .............................................151
Ribota spausdinimo kasetės garantija ..................................................................................152

Priedas D Priedas D - HP dalys ir priedai

Eksploatacinių medžiagų ir priedų užsakymas .....................................................................154
10/100 serveriai darbui tinkle ir belaidžiam spausdinimui ....................................................156
HP spausdinimo kasečių naudojimas ...................................................................................157

HP pareiškimas apie ne HP spausdinimo kasetes .........................................................157
Spausdinimo kasečių saugojimas ..................................................................................157
Spausdinimo kasetės naudojimo laikotarpis ..................................................................157

vi

LTWW

background image

Dažų tausojimas .............................................................................................................157
Dažų perskirstymas ........................................................................................................158
Spausdinimo kasetės keitimas .......................................................................................159

DIMM kortelės (atminties arba šrifto) ....................................................................................161

Atminties DIMM kortelės įdiegimas (tik HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas) .......161
Įdiegtos DIMM kortelės išbandymas ..............................................................................164
DIMM kortelės išėmimas ................................................................................................164

Priedas E Remontas ir pagalba

Įrangos remontas ir pagalba .................................................................................................168
Išplėstoji garantija .................................................................................................................169
Spausdintuvo pakavimo nurodymai ......................................................................................170
HP kontaktiniai duomenys ....................................................................................................171

Rodyklė

LTWW

vii

background image

viii

LTWW

background image

1