HP LaserJet 1320 Printer series - "Hewlett-Packard" programinės įrangos licencijavimo sutartis

background image

"Hewlett-Packard" programinės įrangos licencijavimo sutartis

ĮSPĖJIMAS: PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMUI TAIKOMOS TOLIAU PATEIKTOS
HP PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS SĄLYGOS. TAI, KAD NAUDOJATĖS
PROGRAMINE ĮRANGA, REIŠKIA, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS LICENCIJOS
SĄLYGOMIS.

HP PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ SĄLYGOS

Šios licencijų sąlygos apibrėžia pateiktos programinės įrangos naudojimą, jei neturite
atskiros pasirašytos sutarties su bendrove "Hewlett-Packard".

Licencijos suteikimas. "Hewlett-Packard" suteikia licenciją naudoti vieną programinės
įrangos kopiją. "Naudoti" - tai saugoti, įkelti, diegti, vykdyti ar rodyti programinę įrangą.
Programinės įrangos negalima modifikuoti, taip pat negalima apriboti jos licencijavimo ar
valdymo funkcijų. Jei programinės įrangos licencija suteikta "keliems vartotojams," vienu
metu ją naudojančių vartotojų negali būti daugiau nei maksimalus licencijoje nurodytų
vartotojų skaičius.

Nuosavybė. Programinė įranga ir jos autorinės teisės priklauso bendrovei "Hewlett-
Packard" arba jos trečios šalies tiekėjams. Jūms suteikta licencija nėra joks nuosavybės
teisės dokumentas ar teisės į programinę įrangą perdavimo dokumentas. Bendrovės
"Hewlett-Packard" tiekėjai gali pasinaudoti savo autorinių teisių gynimo teise, jei šios
licencijos sąlygos bus pažeistos.

Kopijavimas ir pritaikymas. Programinę įrangą kopijuoti ar pritaikyti galima tik archyvavimo
tikslais arba kai kopijavimas ar adaptavimas yra būtinas veiksmas įgaliotam programinės
įrangos naudojimui. Turite nurodyti visas autorių teisių pastabas originalioje programinėje
įrangoje ir visose kopijose ar adaptacijose. Programinės įrangos negalima kopijuoti į jokį
viešąjį tinklą.

Negalima ardyti ar iššifruoti. Programinės įrangos negalima ardyti ar dekompiliuoti, prieš
tai negavus raštiško HP sutikimo. Kai kuriais įstatymais apibrėžtais atvejais HP sutikimas yra
nebūtinas siekiant ribotai išardyti ar dekompiliuoti programinę įrangą. Pageidaujant
bendrovei HP turėsite pateikti išsamią informaciją apie tokį ardymą ir dekompiliaciją.
Programinės įrangos iššifruoti negalima, jei tai nėra būtina, kad programinė įranga atliktų
savo funkcijas.

Perdavimas. Perdavus programinę įrangą jūsų licencija automatiškai nustoja galios.
Asmeniui, kuriam perduodate programinę įrangą, programinę įrangą turite pateikti su visomis
kopijomis ir susijusiais dokumentais. Asmuo, kuriam perduodama programinė įranga, turi
sutikti su licencijos sąlygomis.

Sutarties nutraukimas. HP iš anksto perspėjusi gali nutraukti jūsų licenciją, jei nesilaikėte
šių licencijos sąlygų. Pasibaigus sutarčiai nedelsiant turite sunaikinti programinę įrangą ir
visas jos kopijas, adaptacijas ir bet kokiu būdu sujungtas jos dalis.

Reikalavimai eksportui. Programinės įrangos ar jos kopijų ar adaptacijų negalima
eksportuoti, jei tai pažeidžia galiojančius įstatymus ar taisykles.

JAV vyriausybės apribotos teisės. Programinė įranga ir su ja pateikti dokumentai yra
visiškai sukurti privačia sąskaita. Jie pateikti ir licencijuojami kaip "komercinė kompiuterinė
programinė įranga", kaip nurodyta DFARS 252.227-7013 (1988 m. spalio mėn.),
DFARS 252.211-7015 (1991 m. gegužės mėn.) arba DFARS 252.227-7014 (1995 m. birželio
mėn.) kaip "komercinė prekė", kaip nurodyta FAR 2.101(a) (1987 m. birželio mėn.) arba kaip
"Riboto naudojimo kompiuterinė įranga", kaip nurodyta FAR 52.227-19 (1987 m. birželio
mėn.) (arba bet kokios atitinkamos agentūros taisyklėse ar sutarties straipsnyje),
priklausomai nuo to, kuris yra taikomas. Jūs turite tik tas teises, kurias suteikia programinė
įranga ir bet kokie kartu pateikti dokumentai, pagal galiojančius DFAR ar FAR straipsnius,
arba standartinę HP sutartį dėl šio produkto.

LTWW

"Hewlett-Packard" programinės įrangos licencijavimo sutartis

151