HP LaserJet 1320 Printer series - Ribota spausdinimo kasetės garantija

background image

Ribota spausdinimo kasetės garantija

Pastaba

Ši garantija taikoma kartu su spausdintuvu pateiktai spausdinimo kasetei.

HP garantuoja, kad šis produktas neturi medžiagų ir gamybos defektų. Ši garantija
netaikoma produktams, kurie (a) buvo pakartotinai užpildyti, atnaujinti, perdirbti ar kitokiu
būdu pakeisti, (b) buvo netinkamai naudojami, netinkamai laikomi ar naudojami ne pagal
aprašytus techninius reikalavimus ir dėl to sugedo arba (c) nusidėvėjo dėl įprasto naudojimo.
Jei norite garantinio remonto paslaugos, grąžinkite produktą ten, kur jį pirkote (su raštišku
problemos aprašymu ir spausdinimo pavyzdžiais) arba kreipkitės į HP klientų aptarnavimo
tarnybą. Pasirinktinai HP pakeis produktus su defektais arba grąžins tiek pinigų, kiek perkant
kainavo pats produktas. GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE AUKŠČIAU
PATEIKTA GARANTIJA YRA IŠSKIRTINĖ IR JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ
GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA, NEI NUMANOMA. BE TO,
HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO PARDAVIMO, PATENKINAMOS
KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ. GALIOJANČIŲ VIETOS
ĮSTATYMŲ RIBOSE HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ
NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ TIESIOGINIUS,
TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR DUOMENIS)
AR KITOKIUS NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ, IEŠKINIŲ
DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ. ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS
GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE NEPANAIKINA, NERIBOJA
IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS PARDUOTAM
PRODUKTUI.

152

Priedas C Garantija ir licencijavimas

LTWW

background image

D