HP LaserJet 1320 Printer series - HP dalys ir priedai

background image

HP dalys ir priedai

Šiame priede pateikta informacija žemiau išvardytomis temomis.

● Eksploatacinių medžiagų ir priedų užsakymas
● 10/100 serveriai darbui tinkle ir belaidžiam spausdinimui
● HP spausdinimo kasečių naudojimas
● DIMM kortelės (atminties arba šrifto)

LTWW

153