HP LaserJet 1320 Printer series - Įdiegtos DIMM kortelės išbandymas

background image

Įdiegtos DIMM kortelės išbandymas

Norėdami išbandyti įdiegtą DIMM kortelę, išspausdinkite konfigūracijos puslapį ir patikrinkite
puslapyje nurodytą "Total Memory" (bendros atminties kiekio) įrašą. Daugiau informacijos žr.
skyriuje

Spausdintuvo informacijos puslapiai

.

Jei visos derinimo pulto lemputės mirksi, DIMM kortelės įdiegimas buvo nesėkmingas.
Išimkite DIMM kortelę ir vėl ją įdėkite.