HP LaserJet 1320 Printer series - Atminties DIMM kortelės įdiegimas (tik HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas)

background image

Atminties DIMM kortelės įdiegimas (tik HP LaserJet 1320
serijos spausdintuvas)

Papildžius atmintį (tik laisvosios kreipties atmintį (RAM)) į HP LaserJet 1320 serijos
spausdintuve, galima spausdinti sudėtingesnes spausdinimo užduotis.

Įdiegdami DIMM kortelę vadovaukitės žemiau pateiktomis instrukcijomis.

Dėmesio!

Tiesioginis kontaktas su DIMM kortele, nenaudojant įžeminančių, neleidžiančių susidaryti
statiniams krūviams priemonių, gali pakenkti DIMM kortelei. Prieš liesdami DIMM kortelę
palieskite bet kurią metalinę spausdintuvo dalį arba kitą įžemintą metalinį įtaisą.

1. Išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite visus prie spausdintuvo prijungtus laidus.

2. Atidarykite spausdinimo kasetės dureles. Atidarykite ir švelniai nuimkite kairiojo šono

skydą.

LTWW

DIMM kortelės (atminties arba šrifto)

161

background image

3. Suraskite DIMM kortelės angą. Viršuje ir apačioje įtaisyti kumštiniai skląsteliai turėtų

pasisukti į išorę.

4. Laikydami DIMM kortelę už viršutinio krašto, išimkite ją iš antistatinės pakuotės.

5. Perkelkite DIMM kortelę į dešinę schemos plokštės pusę. Auksiniai kontaktai turėtų būti

kortelės dešinėje pusėje, išpjovos – kairės pusės viršuje ir centre.

162 Priedas D - HP dalys ir priedai

LTWW

background image

6. Atsargiai paspauskite DIMM kortelę į angą ir patikrinkite, ar ji įlindusi tiesiai ir iki pat galo.

Kumštiniai skląsteliai, įtaisyti viršuje ir apačioje, turėtų pasisukti į vidų. Norėdami
užkabinti kumštinius skląstelius į vietą, paspauskite ąseles link viena kitos.

7. Uždarykite kairiojo šono skydą ir spausdinimo kasetės dureles.

8. Maitinimo laidą įjunkite atgal į spausdintuvą, tada įjunkite maitinimo jungiklį.

LTWW

DIMM kortelės (atminties arba šrifto)

163