HP LaserJet 1320 Printer series - DIMM kortelės išėmimas

background image

DIMM kortelės išėmimas

Išimdami DIMM kortelę vadovaukitės žemiau pateiktomis instrukcijomis.

Dėmesio!

Tiesioginis kontaktas su DIMM kortele, nenaudojant įžeminančių, neleidžiančių susidaryti
statiniams krūviams priemonių, gali pakenkti DIMM kortelei. Prieš liesdami DIMM kortelę,
palieskite bet kurią metalinę spausdintuvo dalį arba kitą įžemintą metalinį įtaisą.

1. Išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą iš spausdintuvo.

2. Atidarykite spausdinimo kasetės dureles. Atidarykite ir švelniai nuimkite kairiojo šono

skydą.

164 Priedas D - HP dalys ir priedai

LTWW

background image

3. Atsklęskite kumštinius skląstelius paspausdami juos į išorę.

4. Sugriebkite DIMM kortelę už briaunos ir, švelniai ją traukdami, išimkite iš spausdintuvo.

Pastaba

Laikykite DIMM kortelę antistatiniame maišelyje.

5. Uždarykite kairiojo šono skydą ir spausdinimo kasetės dureles.

LTWW

DIMM kortelės (atminties arba šrifto)

165

background image

6. Vėl prijunkite visus iš spausdintuvo išjungtus laidus, tada paspauskite maitinimo jungiklį.

166 Priedas D - HP dalys ir priedai

LTWW

background image

E