HP LaserJet 1320 Printer series - Eksploatacinių medžiagų ir priedų užsakymas

background image

Eksploatacinių medžiagų ir priedų užsakymas

Papildomais priedais ir eksploatacinėmis medžiagomis galite išplėsti spausdintuvo
galimybes. Naudojant priedus ir eksploatacines medžiagas, specialiai sukurtas
HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijų spausdintuvams, užtikrinamas optimalus
veikimas.

HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvuose įdiegtas Smart Printing Supplies (sumanus
spausdinimo eksploatacinių medžiagų valdymas). Kai išspausdinate konfigūracijos puslapį,
paspaudę ir 5 sekundes palaikę

G

O

(vykdyti) mygtuką, po jo taip pat išspausdinamas

eksploatacinių medžiagų būklės puslapis. Eksploatacinių medžiagų būklės puslapyje
pateikta informacija apie spausdinimo kasetėje likusį dažų kiekį, nurodyti dalių numeriai,
reikalingi užsakant eksploatacines medžiagas, ir tai, ar spausdinimo kasetė yra autentiška
HP eksploatacinė medžiaga.

Informacija apie užsakymą

Gaminys

Naudojimo
aprašymas

Užsakymo numeris

Eksploatacinės
spausdinimo
medžiagos

HP Multipurpose
(universalusis)
popierius

HP popieriaus rūšis,
skirta įvairiam
naudojimui (1 dėžę
sudaro 10 stopų, kurių
kiekvienoje yra po
500 lapų). Užsisakyti
pavyzdį Jungtinėse
Valstijose galite
paskambinę
1-800-471-4701.

HPM1120

HP LaserJet popierius

Aukščiausios kokybės
HP popieriaus rūšis,
skirta naudoti
HP LaserJet
spausdintuvuose
(1 dėžę sudaro
10 stopų, kurių
kiekvienoje yra po
500 lapų). Užsisakyti
pavyzdį Jungtinėse
Valstijose galite
paskambinę telefonu
1-800-471-4701.

HPJ1124

HP LaserJet skaidrių
plėvelė.

HP skaidrių plėvelės
rūšis, skirta naudoti
HP LaserJet
nespalvotuose
spausdintuvuose.

92296T (laiškas)

92296U (A4)

Spausdinimo kasetė
HP LaserJet 1160
spausdinuvui

UltraPrecise
spausdinimo kasetė

Keičiamoji
spausdinimo kasetė
HP LaserJet 1160
spausdintuvui.

Q5949A (2.500
puslapių spausdinimo
kasetė)

154 Priedas D - HP dalys ir priedai

LTWW

background image

Gaminys

Naudojimo
aprašymas

Užsakymo numeris

Spausdinimo kasetės
HP LaserJet 1320
serijos spausdintuvui

UltraPrecise
spausdinimo kasetės

Keičiamosios
spausdinimo kasetės
HP LaserJet 1320
serijos spausdintuvui.

Q5949A (2.500
puslapių spausdinimo
kasetė)

Q5949A (6

.000

puslapių spausdinimo
kasetė)

Papildoma
dokumentacija

HP LaserJet šeimos
spausdinimo
medžiagų vadovas

Popieriaus ir kitų
spausdinimo
medžiagų naudojimo
HP LaserJet
spausdintuvuose
vadovas.

5963-7863

Pastaba

Šį dokumentą galite
atsisiųsti iš svetainės
adresu

http://www.hp.com/
support/ljpaperguide/

.

Keičiamos dalys

Spausdinimo
medžiagos griebimo
ritinėlis

Naudojamas pagriebti
spausdinimo
medžiagas iš įvesties
dėklo ir pertraukti jas
per spausdintuvą.

RL1-0540-000

Įvesties dėklas

Naudojamas
medžiagų laikymui
spausdintuve.

RM1-1292-000 (LJ1320)

Spausdintuvo
atskyrimo plokštė

Naudojama išvengti
kelių lapų įtraukimo į
spausdintuvą vienu
metu.

RM1-1298-000

Priedai

250 lapų popieriaus
tiektuvas (dėklas 3)

Tai yra priedas
HP LaserJet 1320
serijos spausdintuvui.
Juo suteikiamas
papildomas 250 lapų
įvesties dėklas.

Q5931A

Informacija apie užsakymą (tęsinys)

LTWW

Eksploatacinių medžiagų ir priedų užsakymas

155

RM1-1322-000 (LJ1160)