HP LaserJet 1320 Printer series - HP pareiškimas apie ne HP spausdinimo kasetes

background image

HP pareiškimas apie ne HP spausdinimo kasetes

Bendrovė "Hewlett-Packard" negali rekomenduoti ne HP spausdinimo kasečių - nei naujų,
nei pakartotinai užpildytų ar perdirbtų. "Hewlett-Packard" negali kontroliuoti spausdinimo
medžiagos kokybės, jei ji nėra pačios HP produktas. Garantija netaikoma priežiūros ar
remonto darbams, kuriuos tenka atlikti dėl to, kad buvo naudojamos kitų gamintojų
spausdinimo kasetės.

Pastaba

Garantija taip pat netaikoma defektams, atsiradusiems dėl programinės įrangos, vartotojų
sąsajų ar kitų ne "Hewlett-Packard" pagamintų dalių naudojimo.