HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimo kasetės keitimas

background image

Spausdinimo kasetės keitimas

1. Atidarykite spausdinimo kasetės dureles ir išimkite senąją spausdinimo kasetę.

Perskaitykite informaciją apie perdirbimą, pateiktą spausdinimo kasetės pakuotės viduje.

Dėmesio!

Norėdami nesugadinti spausdinimo kasetės, stenkitės nelaikyti jos tiesioginėje šviesoje.
Uždenkite ją popieriaus lapu.

2. Išpakuokite naująją spausdinimo kasetę.

3. Lenkite ąselę spausdinimo kasetės kairėje pusėje, kol ji nulūš nuo kasetės.

4. Suimkite ąselę ir patraukite taip, kad nuo kasetės nuplėštumėte visą juostelę. Įdėkite

ąselę į spausdinimo kasetės dėžę ir atiduokite perdirbimui.

LTWW

HP spausdinimo kasečių naudojimas

159

background image

5. Švelniai pakratykite kasetę į priekį ir atgal, kad dažai kasetės viduje pasiskirstytų tolygiai.

6. Įdėkite spausdinimo kasetę į spausdintuvą ir įsitikinkite, kad ji savo vietoje. Uždarykite

spausdinimo kasetės dureles.

Dėmesio!

Jei dažai pateks ant Jūsų drabužių, nuvalykite juos sausa audeklo skiaute ir nuplaukite šaltu
vandeniu. Plaunant karštu vandeniu, dažai įsigeria į audinį.

160 Priedas D - HP dalys ir priedai

LTWW