HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimo kasetės naudojimo laikotarpis

background image

Spausdinimo kasetės naudojimo laikotarpis

Spausdinimo kasetės naudojimo trukmė priklauso nuo dažų kiekio, sunaudojamo
spausdinimo užduotims atlikti. Spausdinant tekstą 5 procentų ploto dažų padengimu,
spausdinimo kasetės pakanka žemiau išvardytiems vidutiniams kiekiams.

HP LaserJet 1160 spausdintuvas: 2.500 puslapių

HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas: 2.500 puslapių (taip pat gaminama keičiama
spausdinimo kasetė, kurios pakanka 6

.000 puslapių)

Šie naudojimo trukmės rodikliai paremti prielaida, kad nustatytas spausdinimo tankis yra 3, o
"EconoMode" režimas – išjungtas. (Tai standartiniai nustatymai.)