HP LaserJet 1320 Printer series - Kur gauti daugiau informacijos?

background image

Kur gauti daugiau informacijos?

Daugiau informacijos apie šias HP aplinkos apsaugos programas žr. adresu

http://www.hp.com/go/environment/

.

Gaminio aplinkos apsaugos profilio lapas šiam ir daugeliui susijusių HP gaminių

HP įsipareigojimai aplinkai

HP aplinkos apsaugos tvarkymo sistema

HP produktų, pasibaigus jų naudojimo laikui, grąžinimo ir perdirbimo programa

Medžiagų saugos duomenų lapai

146

Priedas B Kontrolės informacija

LTWW