HP LaserJet 1320 Printer series - FCC suderinamumas

background image

FCC suderinamumas

Ši įranga patikrinta ir atitinka B klasės skaitmeninės aparatūros reikalavimus, apibrėžtus
FCC B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomų FCC taisyklių 15 dalimi. Šios taisyklės
skirtos apsisaugoti nuo įrangos keliamų trukdžių, kurie gali būti pavojingi žmonėms,
esantiems toje pat patalpoje su įranga. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnių energiją. Jei ji neįdiegta ir naudojama ne pagal instrukcijas, ji gali trikdyti radijo ryšį.
Tačiau trikdžiai gali atsirasti ir dėl netinkamo įdiegimo. Jei įranga trikdo radijo ar televizijos
darbą ir tai nustatoma įrangą įjungiant bei išjungiant, patariame vadovautis tolesniais
nurodymais.

Nukreipkite anteną kitur arba pakeisti jos vietą.

Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Įrangą įjunkite į kitą tinklo lizdą, kuris nėra sujungtas su imtuvo lizdu.

Pasitarkite su prekybos atstovu ar radijo/ televizijos įrangos techniku.

Pastaba

Vartotojas gali netekti teisių naudotis šia įranga, jei neleistinai pakeis ar kitaip modifikuos
bendrovės "Hewlett-Packard" spausdintuvą.

Pagal FCC nustatytas 15 dalies B klasės įrangos naudojimo apribojimų taisykles šiam
produktui reikia naudoti apsaugotą sąsajos laidą.

LTWW

FCC suderinamumas

139