HP LaserJet 1320 Printer series - HP LaserJet 1160 spausdintuvas

background image

HP LaserJet 1160 spausdintuvas

Toliau pateikta informacija apie Macintosh programinę įrangą HP LaserJet 1160
spausdintuvui.

Spausdintuvo tvarkyklė (Mac OS 9.1 ir vėlesnė versija)

1. Atsidarę meniu Apple, pasirinkite Chooser (pasirinkimas) funkciją.

2. Spustelėkite viršutiniame kairiajame "Chooser" (pasirinkimo) dialogo lango kampe esantį

HP LaserJet spausdintuvą.

3. Pasirinkite vieną iš toliau aprašytų kompiuterio ir spausdintuvo jungčių.

TCP/IP: atsidariusiame dialogo lange pasirinkite yes (taip), kad būtų atlikta TCP/IP
tinklo spausdintuvų paieška.

USB: eikite prie 4 punkto.

4. Spustelėkite "Chooser" (pasirinkimo) dialogo lango dešinėje pusėje esantį

HP LaserJet 1160 spausdintuvą.

5. Uždarykite "Chooser" (pasirinkimo) langą.

Spausdintuvo tvarkyklė (Mac OS X v10.1 ir vėlesnė versija)

1. Automatiškai turi atsidaryti "Print Center" (spausdinimo centras). Jei šis centras

neatsidarė, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

a. Dukart spustelėkite kietojo disko piktogramą darbalaukyje.

b. Atidarykite katalogą Applications (programos), po to atidarykite katalogą Utilities

(paslaugų programos).

c. Dukart spustelėkite Print Center (spausdinimo centrą) arba Printer Setup Utility

(spausdintuvo nustatymo programą) priklausomai nuo įdiegtos operacinės sistemos.

2. Spustelėkite Add (pridėti). Atsidaro spausdintuvų sąrašo dialogo langas.

3. Viršutiniame meniu pasirinkite vieną iš toliau aprašytų funkcijų priklausomai nuo to, kaip

spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio.

USB

TCP/IP: norėdami prijungti spausdintuvą per TCP/IP jungtį operacinėje sistemoje
OS X v10.1, pasirinkite HP ip printing.

Jei įdiegta operacinė sistema OS X v10.2 ar vėlesnė jos versija, pasirinkite
Rendezvous.

4. Iš pateikto sąrašo išsirinkite spausdintuvo pavadinimą.

5. Spustelėkite Add (pridėti).

LTWW

Programinė įranga, skirta Macintosh kompiuteriams

17