HP LaserJet 1320 Printer series - HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas

background image

HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas

Toliau pateikta informacija apie Macintosh programinę įrangą HP LaserJet 1320 serijos
spausdintuvui.

Spausdintuvo tvarkyklė (Mac OS 9.x)

1. Dukart spustelėkite kietojo disko piktogramą darbalaukyje.

2. Atidarykite katalogą Applications (programos), po to - katalogą Utilities (paslaugų

programos).

3. Atidarykite Desktop Printer Utility (spausdintuvo programą darbalaukyje).

4. Dukart spustelėkite Printer (USB) (spausdintuvas (USB)).

5. Dialogo lango skyrelyje USB Printer Selection (USB spausdintuvo pasirinkimas)

spustelėkite Change (keisti).

6. Pasirinkite HP LaserJet 1320 spausdintuvas.

7. Spustelėkite Auto Setup (automatinis nustatymas).

8. Spustelėkite lango apačioje esantį Create (sukurti).

9. Spustelėkite Save (išsaugoti).

Spausdintuvo tvarkyklė (Mac OS X v10.1 ir vėlesnė versija)

1. Automatiškai turi atsidaryti "Print Center" (spausdinimo centras). Jei šis centras

neatsidarė, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

a. Dukart spustelėkite kietojo disko piktogramą darbalaukyje.

b. Atidarykite katalogą Applications (programos), po to - katalogą Utilities (paslaugų

programos).

c. Dukart spustelėkite Print Center (spausdinimo centrą) arba Printer Setup Utility

(spausdintuvo nustatymo programą) priklausomai nuo įdiegtos operacinės sistemos.

2. Spustelėkite Add (pridėti). Atsidaro spausdintuvų sąrašo dialogo langas.

3. Viršutiniame meniu pasirinkite vieną iš toliau aprašytų funkcijų priklausomai nuo to, kaip

spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio.

USB

TCP/IP: norėdami prijungti spausdintuvą per TCP/IP jungtį operacinėje sistemoje
OS X v10.1, pasirinkite HP ip printing.

Jei įdiegta operacinė sistema OS X v10.2 ar vėlesnė jos versija, pasirinkite
Rendezvous.

4. Iš pateikto sąrašo išsirinkite spausdintuvo pavadinimą.

5. Spustelėkite Add (pridėti).