HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdintuvo tvarkyklės

background image

Spausdintuvo tvarkyklės

Spausdintuvo tvarkyklė yra programinės įrangos komponentas, suteikiantis vartotojui
galimybę naudotis spausdintuvo savybėmis, o kompiuteriui – palaikyti ryšį su spausdintuvu.
Pasirinkite spausdintuvo tvarkyklę priklausomai nuo to, kaip naudojate spausdintuvą.

Naudokite PCL 5e spausdintuvo tvarkyklę jei norite, kad spausdinimo rezultatas būtų
toks pats, kaip senesniųjų HP LaserJet spausdintuvų. Šioje spausdintuvo tvarkyklėje
nėra tam tikrų savybių. Šiam spausdintuvui skirtos tvarkyklės PCL 5e nenaudokite
kitiems, senesniais spausdintuvams.

PCL 6 spausdintuvo tvarkyklę įdiekite tuomet, kai norite išnaudoti visas spausdintuvo
teikiamas galimybes (tik HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvams). Rekomenduojame
naudoti PCL 6 tvarkyklę, nebent reikalingas visiškas suderinamumas su ankstesnėmis
PCL tvarkyklėmis ar senesniais spausdintuvais.

PS spausdintuvo tvarkyklę naudokite tada, kai reikalingas suderinamumas su
"PostScript" (tik HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvams). Šioje spausdintuvo
tvarkyklėje nėra tam tikrų savybių.

Šis spausdintuvas automatiškai perjungia PS arba PCL spausdinimo kalbą priklausomai nuo
Jūsų pasirinktos spausdintuvo tvarkyklės.