HP LaserJet 1320 Printer series - Tiesioginės išvesties kelias

background image

Tiesioginės išvesties kelias

Tiesioginės išvesties kelias tinka naudoti spausdinant ant vokų, skaidrių, sunkios
spausdinimo medžiagos ar bet kurios kitos medžiagos, kuri gali susisukti spausdinant
įprastai. Išspausdinta medžiaga išvedama atvirkščia tvarka, kai tiesioginės išvesties durelės
yra atidarytos.

Pastaba

Išspausdintos medžiagos lapai nesudedami vieni ant kitų, kai naudojamas tiesioginės
išvesties kelias. Spausdinimo medžiaga krenta ant paviršiaus prie spausdintuvo, jei
neišimate kiekvieno lapo, kai jis išvedamas.

8

Skyrius 1 Pagrindinė informacija apie spausdintuvą

LTWW